| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ گروه سیاسی: در لیست نهایی کاندیداهای شورای شهر رشت نام 40 زن دیده می شد که در نهایت تنها فاطمه شیرزاد با 16 هزار و 304 رأی به عنوان عضو یازدهم وارد شورای رشت شد. شیرزاد در حال حاضر نیز در شورای شهر چهارم عضویت دارد. فرانک پیشگر،دیگر بانوی عضو شورای چهارم شهر رشتبا 15 هزار و 9 رأی در رده سیزدهم قرار گرفت و نتوانست بار دیگر وارد ترکیب اصلی شورای شهر رشت شود. دیگر زنان نامزد پنجمین دوره شورای شهر رشت نیز این نتایج را کسب کردند: سکینه (هلن) حق دوست 6 هزار و 705 رأی شیرین ریحانی سراوانی 4هزار و 184 رأی زینب فلک دوست 4 هزار و 156 رأی سمانه رضایی تبار 3 هزار و 516 رأی سیده سکینه خاتمی 3هزار و 370 رأی سولماز بروجردی 1 هزار و 642 رأی خدیجه گلین مقدم 1 هزار و 549 رأی فاطمه غمگسار صالح 1 هزار و 462 رأی سیده زهرا میرحسینی 1 هزار و 376 رأی زهرا رمضان پور عثماوندانی 1 هزار و 321 رأی سیده زهرا امامی مؤیدی 1 هزار و 260 رأی مینا بالیدی زنجانی 1 هزار و 473 رأی فرزانه نیازی قاضیانی 971 رأی مریم افتخاری 945 رأی مرجان خنده جام 902 رأی نرجس خاتون مجیدی 901 رأی فاطمه مؤدب نیا 720 رأی سید فلور الهیان 689 رأی اعظم کشت کار لنگرودی 675 رأی معصومه حسین پور 638 رأی الهام آشفته 630 رأی الناز باقری چوبه 605 رأی فاطمه اسلام دوست کردمحله 604 رأی نینا بابایی کرنق 586 رأی افسانه پیرکاری 556 رأی اشرف علی پور دهشال 442 رأی مریم رفیعی حلقه سری 378 رأی لادن فرزام فر 355 رأی زهرا محمدی کجیدی 324 رأی مریم رضایی جبارآبادی 323 رأی شهربانو رمضان پور 285 رأی زینب محمد دوست چهارده 260 رأی طاهره رضا پور 219 رأی آمنه صادق پور اردبیلی 211 رأی اشرف خانم قربان زاده 206 رأی سیده مینا سید پور 204 رأی سیده کبری فاضلی 180 رأی شکوه سادات سید علی اکبر 34 رأی
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code