| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی: با پایان یافتن فرایند انتخابات و مشخص شدن نتایج شورای شهر رشت برخی از آمارها بیش ازپیش خودنمایی می کند. یکی از موارد مورد توجه عدم راهیابی نامزدهایی است که سابقه عضویت در ادوار شورای شهر رشت را داشتند. در ادامه نگاهی داریم به این افراد:محمد مهدی الطافی عضو شورای اول شهر رشت با کسب 7 هزار و 526 رای و قرارگرفتن در رتبه 44 نتوانست به شورای شهر پنجم راه پیدا کند.

تنها عضو شورای سوم که توانست بار دیگر به شورای شهر راه پیدا کند محمدحسن عاقل منش با کسب 16 هزار 672 رای است.

محمد محمودیان با  11 هزار و 582  و رتبه 24 و  غلامرضا خاکسار نجفی  با 10 هزار و 469 رای و رتبه30  و موسی ناصح نصیحت گو با 2 هزار و 372 رای و رتبه 98 نتوانستند حدنصاب لازم را برای ورود به شورای پنجم را به دست بیاورند.

از اعضای شورای شهر چهارم نیز اسماعیل حاجی پور با 26 هزار و 386 رای به عنوان نفر دوم، سید امیرحسین علوی امندانی با ۲۴۳۷۸ رای نفر سوم، رضا رسولی  با 17 هزار و 613 رای به عنوان نفر هفتم و فاطمه شیرزاد  با 16 هزار و 304 رای به عنوان نفر یازدهم توانستند بار دیگر به شورا راه پیدا کنند. 6 عضو چهارمین شورای شهر نیز که نتوانستند بار دیگر اعتماد مردم رشت را به دست بیاورند به ترتیب این آرا را کسب کردند: فرانک پیشگر 15 هزار و 9  رأی -نفر 13 (عضو دوم علی البدل انتخابات)

محمدحسین واثق کارگرنیا 13 هزار و 298 رأی-نفر 19

مجید رجبی ویسرودی 9 هزار و 717 رأی-نفر 34

محمود باقری خطیبانی 9 هزار و 489 رأی-نفر36

مظفر نیکو منش نودهی 9 هزار و459 رأی-نفر38

سید رضا موسوی روزان 6 هزار و 380 رأی-نفر53