| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
با اعلام نهایی از سوی فرمانداری؛
       کد خبر: 115392
نگاه ایران/گروه سیاسی: فرمانداری شهرستان رشت اسامی منتخبین پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت و تعداد آرای آنان را اعلام کرد. تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۱۱ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۷ نفر است . این اسامی به شرح زیر است: آقای / خانم احمد رمضان پورنرگسی نام پدرعلى دارای 27877 رای آقای / خانم اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای 26386 رای آقای / خانم سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیر شمس دارای 24378 رای آقای / خانم فرهام زاهدآجی بوزایه نام پدرحجت دارای 21517 رای آقای / خانم محمدحسن علی پورکسبخی نام پدرمحمد ابراهیم دارای 18815 رای آقای / خانم حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای 18672 رای آقای / خانم رضا رسولی نام پدرمحمود دارای 17613 رای آقای / خانم حجت جذب نام پدرعلی دارای 17342 رای آقای / خانم جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای 16864 رای آقای / خانم محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای 16672 رای آقای / خانم فاطمه شیرزاد نام پدررجبعلى دارای 16304 رای به عنوان اعضای اصلی و آقای / خانم بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دارای 15417 رای آقای / خانم فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای 15009 رای آقای / خانم سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدر سیدحسین دارای 14362 رای آقای / خانم سینا مقدادی کاسانی نام پدر علی اکبر دارای 13992 رای آقای / خانم اسمعیل عبداللهی نام پدر محمد دارای 13822 رای آقای / خانم عبدالرضا بی آزار نام پدر عباس دارای 13728 رای آقای / خانم عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای 13484 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شدند. بنابر اطلاعیه فرمانداری رشت اسامی و تعداد آرای کامل داوطلبان انتخابات شورای پنجم شهر رشت به شرع ذیل است: