| دوشنبه، 14 آذر 1401

نگاه ایران:  ساعت ۱۵:۳۰ روز پنج شنبه 27 فروردین، دقایقی پس از خروج هیات دولت از استان گیلان، تعداد زیادی از مغازه های خیابان انصاری رو به روی بلواردیلمان به شکلی گسترده دچار آتش سوزی شدند که با حضور گسترده نیروهای آتش نشانی رشت ، حریق مهار شد.

Harigh Amir behroozi (1)Harigh Amir behroozi (2)Harigh Amir behroozi (4)Harigh Amir behroozi (5)

Harigh Amir behroozi (6)Harigh Amir behroozi (7)Harigh Amir behroozi (8)Harigh Amir behroozi (10)Harigh Amir behroozi (11)Harigh Amir behroozi (16)Harigh Amir behroozi (15)Harigh Amir behroozi (14)Harigh Amir behroozi (12)Harigh Amir behroozi (17)Harigh Amir behroozi (18)Harigh Amir behroozi (19)Harigh Amir behroozi (20)Harigh Amir behroozi (21)Harigh Amir behroozi (13)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code