| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران /مرتضی رفیع خواه: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه هم زمان با پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در سراسر ایران برگزار شد. به جز شعبات اخذ رای که به طورمعمول در حوزه های شهری و روستایی در نظر گرفته می شود برای مناطق صعب العبور کشور هم شعبه سیار اخذ رای در نظر می گیرند تا ایرانیان علاقه مند به مشارکت در انتخابات به دلیل بعد مسافت از مشارکت در سرنوشت خود محروم نشوند. تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به ییلاقات سلیم آباد، خروم و شالماکوه شهرستان ماسال در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code