| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: 29 اردیبهشت و در ادامه فرآیند انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، یونس رنجکش فرماندار شهرستان آستارا ضمن بازدید از شعب اخذ رأی، رأی خود را به صورت الکترونیکی وارد سیستم کرد.