شنبه، 15 آذر 1399 | 2020 Saturday 05 ,December  
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: 29 اردیبهشت و در ادامه فرآیند انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، یونس رنجکش فرماندار شهرستان آستارا ضمن بازدید از شعب اخذ رأی، رأی خود را به صورت الکترونیکی وارد سیستم کرد.