| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ مهدیه عطایی:مردم شهرستان فومن مانند جای جای ایران از صبح امروز جمعه 29 اردیبهشت ماه با حضور گسترده در پای صندوق های رای تلاش کردند نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نباشند. آنچه امروز از دریچه دوربین نگاه ایران ثبت شد نشان می دهد که در شهرو چند روستای فومن مردم حضور گسترده ای در انتخابات داشتند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code