| یکشنبه، 01 خرداد 1401
علیرضا پنجه ای شاعر و روزنامه نگار ما ایرانیان در این دوره از انتخابات به دنیا ثابت می کنیم که تابع اعلام نتایج توسط وزارت کشور و تائید آن توسط شورای نگهبان هستیم. انتخابات تابع رویه ای قانونی است و حتی به مستندات و گزارش تخلفات نیز رسیدگی می شود، لطفاً هر کاندیدایی مورد تائید قرار گرفت مخالفانش بپذیرند چرا که انتخابات توسط وزارت کشور دولت حاضر و با نظارت دستگاه های مسئول برگزار می شود و هر کاندیدا نیز در اماکن رای گیری به تناسب نماینده و ناظر دارد. بنابراین بر احساسی گری غلبه کنیم و راه توطئه از سوی بدخواهان توسعه ی ایران را پیشاپیش بربندیم. ایران فردا دیدنی ترین روز خود را جشن می گیرد، بنابراین جا دارد با ارسال پیام هایی چنین "سربلند مانی هم وطن، ایران برای همه ی ما و نامزدهای منتخب نمایندگان همه ی جمعیت ایرانی اند" به هم وطنان طرفدار کاندیداهای انتخاب نشده از ایشان دلجویی کنیم چرا که نشان از بلوغ فکری ایرانیان خواهد بود. نامزدهای ارجمند نیز به مردم و تلاش گران ستاد ها پیام سپاس دهند و ایشان را به تبعیت از نتایج اعلام شده ی قانونی ترغیب کنند.و به رقیبان نیز پیام خسته نباشید و خجستگی انتخاب. این فرهنگ ایرانی ست. انجام تکلیف و منتظر رصد نتایج ماندن و کمک به رقیب پیروز برای پیش برد اهداف توسعه مدار مادرمان ایران. چرا که ما فرزندان مادر ایرانیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code