| دوشنبه، 26 مهر 1400

نگاه ایران به نقل از کمیته اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت: در پی درج خبر  مبنی بر «تامین هزینه های انتخابات فرمانداری رشت از سوی شهرداری»، روابط عمومی فرمانداری با صدور پیامی خبر درج شده را تکذیب کرد. متن تکذیبه به شرح زیر است:

به استناد مفاد ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ماده 67 مکرر 1 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، ادارات دولتی، موسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان، سایر امکانات خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیئت های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

از سوی دیگر تا امروز مورخ96/2/26 هیچگونه کمک و امکاناتی از مجموعه شهرداری رشت دریافت نگردیده و حتی گروه امحاء که در هر دوره انتخابات از نیروهای شهرداری مورد استفاده قرار می گرفت، به جهت جلوگیری از هرگونه شبهه ای، از ادارات دیگر در اجرائیات کمیته امنیت انتخابات استفاده گردیده است و لذا با توجه به فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری انتخابات و همچنین اوج فعالیت های اجرائی دست اندرکاران حوزه انتخابیه شهرستان رشت، در صورت نیاز به امکانات بیشتر یقینا با استناد به موضوع ماده 67 قانون، از امکانات ادارات و سازمان های فوق الاشاره بهره گیری خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code