| سه شنبه، 28 دی 1400
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: در جریان سفرهای انتخاباتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، صبح امروز مردم رشت با حضوری پرشور خود از او استقبال کردند.جمعیت انبوه استقبال کننده از جهانگیری علاوه بر آن که سالن تختی را پر کرده بودند در خیابان های اطراف هم حضور داشتند.(مشروح گزارش را اینجا بخوانید)