| دوشنبه، 26 مهر 1400
از سوی هیئت مرکزی نظارت اعلام شد؛
       کد خبر: 114248

نگاه ایران:فرمانداری رشت در آستانه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا اسامی 292 کاندیدا که آخرین تغییرات در لیست قبل از انتخابات است را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/ 29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:

 1. آقای حسن آبادگرچهارده فرزند غلامحسین کد نامزد 124
 2. آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر مشهور به - فرزند یداله کد نامزد 125
 3. آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد 126
 4. آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد 127
 5. آقای آریا احمدی فرزند رسول کد نامزد 128
 6. آقای حسین احمدیان فرزند نبى کد نامزد 129
 7. آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد 141
 8. آقای کامران احمدی گلابخواران مشهور به کامى فرزند یعقوب کد نامزد 142
 9. آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلیمر کد نامزد 145
 10. آقای حمید آخشته فرزند محمد کد نامزد 146
 11. آقای عبداله اسدی فرزند آقا محمد کد نامزد 147
 12. آقای نقی اسدی هریس مشهور به اسدی آموزش و پرورش فرزند نظامعلی کد نامزد 148
 13. خانم فاطمه اسلام دوست کردمحله فرزند احمدرضا کد نامزد 149
 14. آقای حامد اسمعیلی زارع فرزند حمید کد نامزد 152
 15. خانم الهام آشفته رودبرده فرزند جلیل کد نامزد 154
 16. خانم مریم افتخاری توچائی مشهور به مینا فرزند محسن کد نامزد 156
 17. آقای نوید اقائی فرزند ایمانقلى کد نامزد 157
 18. آقای رامین آقائی هشجین فرزند محمد کد نامزد 158
 19. آقای جهان بخش آقازاده فرزند مضان کد نامزد 159
 20. آقای کریم آقازاده دمیرچی فرزند امید کد نامزد 161
 21. آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد 162
 22. آقای محمدمهدی الطافی فرزند محمد تقى کد نامزد 165
 23. آقای سیدغفور الهیان فرزند سید محمد کد نامزد 167
 24. خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد 168
 25. آقای کادوس امیدی طرازکوهی مشهور به کادوس فرزند محمد اسحق کد نامزد 172
 26. آقای محمدرضا امیری نژاد فرزند بابا کد نامزد 174
 27. آقای محمدمهدی انتظام فرزند زکریا کد نامزد 175
 28. آقای احمدرضا ایرانمنش فرزند ابراهیم کد نامزد 176
 29. آقای خسرو ایلچی خرارودی فرزند گل برار کد نامزد 178
 30. خانم نینا بابائی کرنق فرزند محسن کد نامزد 179
 31. آقای روشن بابائی همتی فرزند غلامحسین کد نامزد 181
 32. خانم الناز باقری چوبه فرزند عمران کد نامزد 184
 33. آقای محمود باقری خطیبانی مشهور به حاج محمد فرزند حسینعلی کد نامزد 185
 34. خانم مینا بالیدی زنجانی فرزند فتحعلى کد نامزد 186
 35. آقای محسن بختیاری بخت آزما مشهور به نیما فرزند عباس کد نامزد 187
 36. آقای حسین بخشی پوربهمبری فرزند حسین کد نامزد 189
 37. آقای حسین برادران جمیلی فرزند محمد حسن کد نامزد 191
 38. آقای ابراهیم برناس فرزند حسن کد نامزد 192
 39. خانم سولماز بروجردی فرزند ابراهیم کد نامزد 194
 40. آقای امیرهوشنگ برونی فرزند یعقوب کد نامزد 195
 41. آقای شایان بصیر فرزند عبدالله کد نامزد 196
 42. آقای سیامک بلندپور فرزند نصراله کد نامزد 198
 43. آقای حسینعلی بنائی املشی فرزند عیسى کد نامزد 212
 44. آقای رضا بهشتی دافچاهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 214
 45. آقای عبدالرضا بی آزار فرزند عباس کد نامزد 215
 46. آقای بیژن بیژن نساز فرزند اسمعلی کد نامزد 216
 47. آقای محمد پاداشت فرزند محمد رضا کد نامزد 217
 48. آقای بهزاد پارسا فرزند قربان کد نامزد 218
 49. آقای محسن پریوش کمساری فرزند غلامعلی کد نامزد 241
 50. آقای معین پورابوالقاسم حسینی فرزند حسین کد نامزد 247
 51. خانم اعظم پوراسماعیلیان فرزند غلام حسین کد نامزد 248
 52. آقای حسین پورحسین یکتاپاسکه فرزند علی اکبر کد نامزد 249
 53. آقای حسین پورقاسمی فتیده فرزند گداعلى کد نامزد 251
 54. آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد 254
 55. آقای سیدمحمد پورمحب حسینی فرزند سید قاسم کد نامزد 256
 56. آقای سهند پورمرزحقیقی فرزند سالار کد نامزد 258
 57. آقای محمد پویا فرزند منوچهر کد نامزد 261
 58. آقای رضا پیربنیه فرزند غلامحسن کد نامزد 262
 59. خانم افسانه پیرکاری فرزند محمدتقى کد نامزد 264
 60. خانم فرانک پیشگر فرزند رحیم کد نامزد 267
 61. آقای عباس تجددی طلب رشتی فرزند غلام کد نامزد 268
 62. آقای حجت تربیت دوست فرزند رجبعلی کد نامزد 269
 63. آقای محمدحسن تقی زاده ثابت قدم مشهور به مسعود فرزند یوسف کد نامزد 272
 64. آقای شهرام تندکارمبارکی فرزند محمد کد نامزد 274
 65. آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد 275
 66. آقای سیدرضا ثابت قدم فرزند سیدمحمود کد نامزد 276
 67. آقای مسعود ثابت قدم مقدم فرزند محمود کد نامزد 278
 68. آقای حمیدرضا جاهدی دلیوند فرزند محمد تقى کد نامزد 279
 69. آقای سجاد جاویدی کیشی فرزند محمدعلى کد نامزد 281
 70. آقای مختار جباری فرزند تیمور کد نامزد 282
 71. آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد 284
 72. آقای حمیدرضا جعفرزاده توچاهی فرزند نعمت اله کد نامزد 285
 73. آقای علی جعفری فرزند اسماعیل کد نامزد 286
 74. آقای علی رضا جعفری گلنگشی فرزند عبدالرضا کد نامزد 287
 75. آقای بهمن جعفری نژادجوبنی فرزند عقیل کد نامزد 289
 76. آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد 292
 77. آقای رضا حاجتی فرزند محمد کد نامزد 294
 78. خانم سهیلا حاجتى مدارائى مشهور به مدارائى فرزند فیض اله کد نامزد 295
 79. آقای اسمعیل حاجی پور فرزند حسین کد نامزد 296
 80. آقای محمد حاجی جعفری فرزند حسین کد نامزد 297
 81. آقای منوچهر حسنی دورودخانی فرزند رحمت اله کد نامزد 414
 82. خانم معصومه حسین پور فرزند اسمعیل کد نامزد 415
 83. آقای مرتضی حسین زاده مقدم گورابی فرزند حسین کد نامزد 416
 84. آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد 417
 85. آقای سیدعلیرضا حسینی فرزند سیدموسى کد نامزد 418
 86. آقای سیدحمید حسینی خشت مسجدی فرزند سید جمال کد نامزد 419
 87. آقای محسن حسینی شهیدانی فرزند فریدون کد نامزد 421
 88. آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد 424
 89. خانم سکینه حقدوست مشهور به هلن حقدوست فرزند حسین کد نامزد 425
 90. آقای حامد حیدری ایمن آبادی مشهور به ایمن آبادی فرزند حسین کد نامزد 427
 91. خانم سیده سکینه خاتمی فرزند میرکمال کد نامزد 428
 92. آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد 429
 93. آقای رحمان خدابخشی چماچائی مشهور به سجاد فرزند فتحعلی کد نامزد 454
 94. آقای میثم خرقه پوش شالکوهی فرزند رحیم کد نامزد 456
 95. آقای روزبه خلیق معینی فرزند مهداد کد نامزد 457
 96. آقای روزبه خلیلی باهر فرزند محمد رضا کد نامزد 458
 97. خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد 459
 98. آقای محمدمهدی خورسندی فرزند حسین کد نامزد 461
 99. آقای اسماعیل دلیری فرزند علی کد نامزد 467
 100. آقای فرشید دهدارکارسیدانی فرزند تیمور کد نامزد 468
 101. آقای محرم دهقانی قنبرلو فرزند الله وردی کد نامزد 469
 102. آقای سیدمرتضی دیباجی فرزند سید محمد کد نامزد 472
 103. آقای مجید ذات پرورحقی فرزند احمد کد نامزد 474
 104. آقای بهراد ذاکری فرزند بیت اله کد نامزد 475
 105. آقای همایون ذبیحی فرزند مسعود کد نامزد 476
 106. آقای حقیقت اله رجبی فرزند هیبت الله کد نامزد 478
 107. آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد 479
 108. آقای پرویز رجبی کلوانی فرزند مصطفی کد نامزد 481
 109. آقای مجید رجبی ویسرودی فرزند على کد نامزد 482
 110. آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد 484
 111. آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد 485
 112. آقای داریوش رحمتی فرزند هادی کد نامزد 486
 113. آقای مسعود رحیم زاده آلمانی فرزند محمدعلى کد نامزد 489
 114. آقای مجتبی رستمی سینه سر فرزند قلعه میرزا کد نامزد 494
 115. آقای رضا رسولی فرزند محمود کد نامزد 495
 116. آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد 496
 117. خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد 497
 118. خانم مریم رضائی جبارآبادی فرزند نا صر کد نامزد 498
 119. آقای محمد رضاپورچهارده مشهور به میلاد فرزند احمد کد نامزد 512
 120. خانم طاهره رضاپورکویشاهی فرزند على کد نامزد 514
 121. آقای علیرضا رعدپیما فرزند سیامک کد نامزد 515
 122. آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد 516
 123. خانم مریم رفیعی حلقه سری فرزند محمد رضا کد نامزد 517
 124. خانم شهربانو رمضانپور فرزند رجب کد نامزد 518
 125. خانم زهرا رمضانپورعثماوندانی فرزند زهرا کد نامزد 519
 126. آقای احمد رمضان پورنرگسی مشهور به حاج احمد فرزند على کد نامزد 521
 127. آقای مجتبی رمضانی فرزند عزیز کد نامزد 524
 128. آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد 526
 129. آقای علی رنجبر مشهور به پیمان فرزند صفر کد نامزد 527
 130. آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد 529
 131. آقای فرشید رهبری قلعه سرائی فرزند جمشید کد نامزد 541
 132. آقای مصطفی رهنمای چوبری فرزند ابوالقاسم کد نامزد 542
 133. آقای سعید روحی شالمائی فرزند حسن کد نامزد 545
 134. خانم شیرین ریحانی سراوانی فرزند محمدتقی کد نامزد 546
 135. آقای فرهام زاهدآجی بوزایه مشهور به فرهام فیاض زاهد فرزند حجت کد نامزد 548
 136. آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد 549
 137. آقای حسین زمانی پاشاکی فرزند على کد نامزد 561
 138. آقای سیدجعفر ساداتی فلاح آبادی مشهور به سید امین فرزند سیدگلمیر کد نامزد 567
 139. آقای عبدالرضا ساعدبرهمند فرزند على کد نامزد 568
 140. آقای حسین سربازمقدم فرزند حسن کد نامزد 571
 141. آقای عنایت اله سلیمانی فرزند فیض الله کد نامزد 572
 142. آقای حسین سماکچی مشهور به مازیار سماکچى فرزند محمدمهدی کد نامزد 574
 143. آقای سیدسجاد سیدآموزنده فرزند سید حسین کد نامزد 575
 144. خانم سیده مینا سیدپور فرزند سید محمد کد نامزد 576
 145. آقای سیدرسول سیدرضاپوردارابی مشهور به سید رامین دارابى فرزند سید کمال کد نامزد 578
 146. خانم شکوه سادات سیدعلی اکبر فرزند محمود کد نامزد 579
 147. آقای جلیل شادپورعلیزاده مشهور به انوش علیزاده فرزند غلام رضا کد نامزد 581
 148. آقای محمد شادمان شهرستانی فرزند اسمعیل کد نامزد 582
 149. آقای حمید شریفی فرزند قربانعلی کد نامزد 585
 150. آقای عبدالرضا شریفی فرزند عبدالحمید کد نامزد 586
 151. آقای مهران شفق پور فرزند خلیل کد نامزد 589
 152. آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه فرزند سیدحسین کد نامزد 591
 153. آقای جلال الدین محمد شکریه مشهور به مهران فرزند احمد کد نامزد 592
 154. آقای مرتضی شگفت فرزند محمد کد نامزد 594
 155. آقای محمد شمس نصرتی فرزند رضا کد نامزد 595
 156. آقای سعید شهریاری فرزند على کد نامزد 596
 157. آقای میثم شیردل پوردورودخانی فرزند محمد کد نامزد 597
 158. خانم فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلى کد نامزد 598
 159. آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد 612
 160. خانم آمنه صادق پوراردبیلی فرزند رحیم کد نامزد 614
 161. آقای ادریس صحفی فرزند باقر کد نامزد 617
 162. آقای سیدعبدالوهاب صفائی گوراب فرزند سید یحیى کد نامزد 619
 163. آقای سجاد صفای هنروری فرزند حسین کد نامزد 621
 164. آقای صابر صلاح کار فرزند غلامرضا کد نامزد 624
 165. آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد 625
 166. آقای سیدحسین ضیابری سیدین فرزند سید مهدی کد نامزد 626
 167. آقای حمیدرضا طاهری فرزند علی کد نامزد 627
 168. آقای عبدالله طوماری فرزند انشاالله کد نامزد 629
 169. آقای رضا عاطفی کیساری فرزند محمد نقی کد نامزد 642
 170. آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 645
 171. آقای میثاق عباس زاده مقدم جورشری مشهور به میثاق عباسى فرزند حسین کد نامزد 647
 172. آقای سیدنوری عباسی مشهور به نوری فرزند میر اقا کد نامزد 648
 173. آقای حمید عبدالغفورپورکاشانی فرزند مجید کد نامزد 649
 174. آقای اسمعیل عبداللهی فرزند محمد کد نامزد 651
 175. آقای حامد عبدالهی مشهور به محمد تقى فرزند على کد نامزد 652
 176. آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد 654
 177. آقای فرشاد عرب مشهور به ابراهیم فرزند اله یار کد نامزد 656
 178. آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد 658
 179. آقای مسعود عزیزی فرزند ایت اله کد نامزد 659
 180. آقای بهروز عزیزی فرد فرزند ایوب کد نامزد 671
 181. آقای حامد عسکری فرزند حسن کد نامزد 672
 182. آقای علی عسگری جعفرآبادی فرزند محمد کد نامزد 674
 183. آقای جواد عصیان صیقلانی فرزند رضا کد نامزد 675
 184. آقای سیدامیرحسین علوی امندانی مشهور به مهندس علوی فرزند میر شمس کد نامزد 678
 185. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد 679
 186. آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سید مرتضى کد نامزد 681
 187. خانم اشرف علی پوردهشال فرزند محمد حسین کد نامزد 682
 188. آقای محمدحسن علی پورکسبخی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 684
 189. آقای عباس علیجانی فرزند رجب کد نامزد 685
 190. آقای عباس علیزاده سروندی فرزند محمد تقى کد نامزد 686
 191. آقای بهروز علی نژاد فرزند اسمعیل کد نامزد 687
 192. آقای افشین عموزاده لیچائی فرزند شعبان کد نامزد 689
 193. آقای مهدی عینی خسمخی فرزند محمدولى کد نامزد 691
 194. آقای محمد غلام زاده فرزند حسن کد نامزد 694
 195. خانم فاطمه غمگسارصالح فرزند مهرداد کد نامزد 695
 196. خانم سیده کبری فاضلی امندانی مشهور به شیوا فرزند سیدعباس کد نامزد 696
 197. آقای رضا فرازمندفر فرزند محمد حسن کد نامزد 697
 198. آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز کد نامزد 698
 199. آقای میلاد فرخ فرزند ابراهیم کد نامزد 712
 200. آقای خسرو فرخی رشته رودی فرزند اکبر کد نامزد 714
 201. خانم لادن فرزام فر فرزند احمد على کد نامزد 715
 202. آقای مرتضی فرهمندآزموده مشهور به سینا فرزند محمد على کد نامزد 716
 203. خانم زینب فلک دوست فرزند امیر کد نامزد 717
 204. آقای مرتضی فیض زاده نفوتی مشهور به حمید فرزند مظفر کد نامزد 718
 205. آقای علیرضا قانع صومعه سرائی مشهور به على قانع فرزند یوسفعلی کد نامزد 721
 206. آقای کیهان قدیرزاده مشهور به قدیرنژاد فرزند عزت اله کد نامزد 724
 207. خانم اشرف خانم قربان زاده قاضدهی فرزند محمود کد نامزد 725
 208. آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد 726
 209. آقای قربان قربانی خداشهری فرزند رمضان على کد نامزد 727
 210. آقای مرتضی قربانی زاده قاضیانی مشهور به قربان زاده فرزند محمدحسین کد نامزد 728
 211. آقای رضا قره ویلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 729
 212. آقای رسول قلی زاده برندق فرزند ولى الله کد نامزد 741
 213. آقای داود قوی پنجه پیشخانی فرزند عطاب کد نامزد 742
 214. آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد 745
 215. آقای رضا کاسی قارویر فرزند نوروز کد نامزد 746
 216. آقای محمدرضا کاظمی زاده گرفمی مشهور به سعید کاظمى فرزند یوسف کد نامزد 747
 217. آقای فرزین کاظمی نوری فرزند فریبرز کد نامزد 748
 218. آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد 749
 219. آقای سیدجلال کریمی سلیماندارابی فرزند سیدجعفر کد نامزد 751
 220. آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد 752
 221. آقای سامان کشاورزمیرمحله فرزند غفار کد نامزد 754
 222. آقای سینا کشتکار فرزند على کد نامزد 756
 223. خانم اعظم کشت کارلنگرودی فرزند علی کد نامزد 757
 224. آقای فرزین کمائی فرزند فریدون کد نامزد 758
 225. آقای پرویز کهن سال فرزند على اصغر کد نامزد 759
 226. آقای محمد کهنسال نودهی فرزند محسن کد نامزد 761
 227. آقای سیامک کوچکی فرزند عباس کد نامزد 762
 228. آقای روح اله گازر فرزند اسمعیل کد نامزد 765
 229. آقای بهنام گل پریزاده فرزند رمضانعلى کد نامزد 767
 230. خانم خدیجه گلین مقدم فرزند رحیم کد نامزد 769
 231. آقای امیدرضا گیاهی فرزند على اکبر کد نامزد 781
 232. آقای محمد لاجوردی جوبنی فرزند ظهیر کد نامزد 782
 233. آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد 784
 234. آقای حسین لطیفی فرزند شمس على کد نامزد 785
 235. آقای محمدرسول لطیفی مشهور به فرهاد فرزند اسماعیل کد نامزد 786
 236. آقای مهدی مایه مشهور به کامبیز فرزند قاسم کد نامزد 789
 237. آقای حسین متقی شاه خالی فرزند ابراهیم کد نامزد 791
 238. آقای داراب مجد فرزند حسن کد نامزد 792
 239. خانم نرجس خاتون مجیدی فرزند غلامحسین کد نامزد 794
 240. آقای ابراهیم محبی چلمه سرا فرزند اسمعیل کد نامزد 795
 241. آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سید محمد کد نامزد 796
 242. آقای حسین محمدپورپشتهانی فرزند فرخ اله کد نامزد 798
 243. خانم زینب محمددوست چهارده فرزند محمدعلى کد نامزد 814
 244. آقای سیدسهند محمدی ضیابری فرزند سید عباس کد نامزد 816
 245. خانم زهرا محمدی کجیدی فرزند محمد ولى کد نامزد 817
 246. آقای افشین محمدی مقدم مشهور به حجت فرزند حسین کد نامزد 818
 247. آقای ابراهیم محمدی مقدم مشهور به مصطفى فرزند حسین کد نامزد 819
 248. آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد 821
 249. آقای سیدیوسف مرتضوی خطیبانی فرزند سید اشرف کد نامزد 824
 250. آقای حمیدرضا مزدگیرروزانه فرزند اصغر کد نامزد 825
 251. آقای داود معصومی پورطالکوئی فرزند محمد کد نامزد 826
 252. آقای عیسی مقدادی فرزند محمد کد نامزد 827
 253. آقای سینا مقدادی کاسانیفرزند علی اکبر کد نامزد 828
 254. آقای غلامرضا مقدسی فرزند ابراهیم کد نامزد 829
 255. آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد 841
 256. آقای علی اصغر مکرم رفتاری فرزند على اکبر کد نامزد 842
 257. آقای احمد ملک فرنود فرزند قدرت اله کد نامزد 845
 258. آقای مهدی ملکی راد مشهور به مهندس مهدی فرزند ارسلان کد نامزد 846
 259. آقای مجید منادی اسلامی مشهور به آرمین فرزند احمد کد نامزد 847
 260. آقای سیدمهدی مهدی زاده مشهور به میرمهدی فرزند سیدکاظم کد نامزد 849
 261. آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی فرزند سید حسن کد نامزد 851
 262. آقای سلمان موحدخواه فرزند محمود کد نامزد 854
 263. خانم فاطمه مودب نیا فرزند اسماعیل کد نامزد 856
 264. آقای سیدرضا موسوی روزان مشهور به موسوی - روزان فرزند سیدابراهیم کد نامزد 858
 265. آقای سیدرضا موسوی لاکانی فرزند سیداحمد کد نامزد 859
 266. آقای سیدحمزه موسوی نخودچری مشهور به سیدحمزهموسوی فرزند سیداسمعیل کد نامزد 861
 267. آقای حسین میربلوک لیچائی فرزند حسن کد نامزد 862
 268. خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی فرزند میر یحیى کد نامزد 864
 269. آقای موسی ناصح نصیحت گو فرزند روح اله کد نامزد 867
 270. آقای پیروز ندیم قاضیانی فرزند محمود کد نامزد 869
 271. آقای اشکان نصیری فرزند التفات کد نامزد 871
 272. آقای حجت اله نصیری پیشوری فرزند حشمت اله کد نامزد 872
 273. آقای محمدتقی نظری مشهور به حمید فرزند سهراب علی کد نامزد 874
 274. آقای ابراهیم نگارستان بیجاری فرزند محمدصادق کد نامزد 876
 275. آقای اسفند نوپور فرزند رحیم کد نامزد 879
 276. آقای محمد نوری فرزند رضاقلى کد نامزد 891
 277. آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا نوری و نوری فرزند محمد کد نامزد 892
 278. خانم فرزانه نیازی قاضیانی فرزند عباس کد نامزد 894
 279. آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد 895
 280. آقای مظفر نیکومنش مشهور به نیکومنش نودهی فرزند غلامعلى کد نامزد 897
 281. آقای نقی هدایتی فرزند على اصغر کد نامزد 898
 282. آقای اکبر هدایتی نیک نژادرشتی فرزند حسن کد نامزد 912
 283. آقای حجت هرمزان فرزند هادی کد نامزد 914
 284. آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد 915
 285. آقای سیدمحمد همتی سراوانی مشهور به پوریا فرزند سید رضا کد نامزد 916
 286. آقای محمدحسین واثق کارگرنیا فرزند محمد على کد نامزد 917
 287. آقای ابوالحسن وارسته بهدانی فرزند محمد کد نامزد 918
 288. آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری مشهور به مهرداد-ورزعلى فرزند مظاهر کد نامزد 921
 289. آقای غلامرضا وطنخواه کلورزی فرزند مراد کد نامزد 925
 290. آقای عماد ولی زاده فرزند عین اله کد نامزد 926
 291. آقای رامین یوسف زاده فرزند على کد نامزد 928
 292. آقای علی یوسفی نژاد مشهور به سبزعلی چوپانی فرزند نازعلى کد نامزد 929

توجه :

-1 نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 11 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط

اسامی تعداد حداکثر 11 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

-3 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندارشهرستان رشت

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code