| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران: به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با توجه به اینکه صیانت از آرای مردم به عنوان یک حق الناس مطرح بوده لذا شرکت در انتخابات هم از یک سو یک حق اجتماعی و از سوی دیگر یک تکلیف ملی است بر همین اساس وظیفه تمامی نهادها و دستگاه های حاکمیتی صیانت از این حقوق و تکالیف ملی و اجتماعی می باشد. فرمانداری شهرستان رشت ضمن دعوت از مردم ولایتمدار برای حضور پرشور و حداکثری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراها، از مردم بزرگوار تقاضا دارد تا هرگونه تخلف انتخاباتی که از سوی نامزدها، ستادهای تبلیغات، مجریان و بازرسان انتخابات مشاهده می کنند را با سامانه گزارش تخلفات انتخاباتی به شماره «34222» به ستاد انتخابات شهرستان رشت گزارش کنند. صیانت از آرای مردم رسالت شرعی ستاد انتخابات شهرستان رشت است، بر همین اساس سامانه گزارش تخلفات انتخاباتی به مدت سه روز است که فعال شده و تا پایان اخذ و شمارش آرا فعال هم می باشد و مردم بزرگوار می توانند از طریق این سامانه تخلفات انتخاباتی را به ستاد انتخابات شهرستان رشت اطلاع دهند. گفتنی است؛ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای رشت جمعه، 29 اردیبهشت برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code