| یکشنبه، 02 آبان 1400
پیام رخشان بنی اعتماد درباره موضع انتخاباتی خود:
       کد خبر: 114077

نگاه ایران : رخشان بنی اعتماد معتقد است که باتوجه به شرایط موجود و واقع بینی باید به حسن روحانی رای بدهیم.

به ایلنا رخشان بنی اعتماد با انتشار پیامی نوشت: به حسن روحانی رأی می دهم، نه با دلخوری و نارضایتی از عملکرد چهار سال دور اول و نه با خوش باوری باغ و گلستان شدن مملکت در چهار سال دور دوم. به حسن روحانی رأی می دهم با باور به این حقیقت تلخ که ظرفیت تغییر و اصلاح در جامعه ای اینچنینی، فاصله ای دور از مطالبات ملت دارد. شرایطی که موانع و محدودیت و دسیسه های داخلی آن بیش از فشارهای خارجی، هر آن که نخواهد سوار بر موج مردم فریبی و شعار، دولتش را به سرآرد، در منگنه قرار می دهد و دستاوردهایش را به باد می سپارد. به حسن روحانی رأی می دهم بی آنکه متوهم باشم در طول چهار سال آینده، دارای چنان کارنامه درخشانی خواهد بود که معضلات ریشه دار و ساختاری این جامعه حل شده باشد. به حسن روحانی با واقع بینی کامل از درک شرایط موجود رأی می دهم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code