| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران : حسن روحانی، سیدابراهیم رییسی، مصطفی هاشمی طبا، اسحاق جهانگیری و سیدمصطفی آقا میرسلیم - نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری – سه شنبه (۲۶ اردیبهشت ماه) در شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی با مخاطبان به گفت وگو می نشینند.
طبق جدول پخش برنامه تبلیغاتی نامزدها، مستند مصطفی هاشمی طبا ساعت ۲۲ روز سه شنبه از شبکه «یک سیما» به روی آنتن می رود. تکرار این برنامه نیز ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه از شبکه «جام جم» پخش می شود. اسحاق جهانگیری در برنامه «پاسخ هر نامزد به سه کارشناس» سخن می گوید. این برنامه ساعت ۱۸ از شبکه «چهار سیما» پخش خواهد شد. همچنین گفت وگوی ضبط شده ابراهیم رییسی ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه «خبر» به روی آنتن می رود. مصطفی آقا میرسلیم در برنامه «پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور» سخن می گوید. این برنامه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز سه شنبه از شبکه «جام جم» پخش می شود. رادیو «جوان» گفت وگوی مصطفی آقا میرسلیم را ساعت ۱۰ صبح به روی آنتن می برد. گفت وگوی ابراهیم رییسی نیز ساعت ۱۹ از رادیو «جوان» پخش می شود. رادیو معارف گفت وگوی مصطفی هاشمی طبا را ساعت ۱۱ به روی آنتن می برد. رادیو «پیام» آیتم های تبلیغاتی هر نامزد را به شرح، اسحاق جهانگیری ساعت ۱۰:۳۰، حسن روحانی ساعت ۱۱، مصطفی میرسلیم ساعت ۱۲، ابراهیم رییسی ساعت ۱۵:۳۰ و مصطفی هاشمی طبا ساعت ۱۷ به روی آنتن می برد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code