| یکشنبه، 28 دی 1399
نگاه ایران/گروه سیاسی: لیست امید شورای شهر انزلی طی بیانیه ای از سوی شورای اصلاح طلبان بندرانزلی اعلام شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: اعضای شورای اصلاح طلبان بندرانزلی که شامل دبیران و نمایندگان احزاب و اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان بندرانزلی بودند، با هدف ایجاد اتحاد میان تمام اقشار حامی دولت و نظر به رای اکثریت اعضا، افراد زیر را شایسته ی حضور در لیست امید بندرانزلی اعلام می نماید؛ ۱- یاسر کریم بخش ۲- امیر احمدی فرد ۳- ابراهیم برفچالانی ۴- شعبان جعفری ۵- هادی حیدری ۶- موسی زنجانخواه ۷- مه سیما نصیری    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code