| شنبه، 04 بهمن 1399
نگاه ایران : به گزارش روابط عمومی اقدامات تامینی  و تربیتی زندانهای گیلان  سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان بهمراه مسولین ستادی اداره کل ضمن بازدید میدانی از تمامی قسمتهای زندان لاهیجان، مرکز اشتغال زندان لاهیحان را با تأسی ازمنویات مقام معظم رهبری در سال اقتضاد مقاومتی – تولید ، اشتغال افتتا ح کرد سید حمید حسینی در این بازدید گفت : قطعا بایستی از فرصتها بهترین استفاده را نماییم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آمده و برای رسیدن به آینده ای روشن روشهای  اصلاحی و تربیتی زندانها در اولویت برنامه های زندانبانی قرار دهیم . در ادامه سید حمید حسینی ایجاد اشتغال در زندانهای گیلان را هدفمند و پایدار عنوان کرد و افزود اشتغال برای توانمند سازی مددجویان نگرشی مثبت  برای کمک به جامعه می باشد وی با اشاره به اینکه حرفه آموزی بعنوان پیش مقدمه ایجاد اشتغال در اولویت برنامها های زندانها قراردارد افزود: باید شرایطی فراهم آوریم تا زندانیان بعد از گذراندن دوره های حرفه آموزی بتوانند بصورت عملی و در شرایط اشتغال مهارتهای فراگرفته شده را بکاربندند ،لذا برنامه های اشتغال و حرفه آموزی زندانها در سال ۹۶ با فرمت حرفه آموزی در حین اشتغال برنامه ریزی گردیده است تا امکان بکارگیری مهارتها بصورت عملی و ایجاد مهارت فراهم آید شایان ذکر است با افتتاح مرکز اشتغال زندان لاهیجان ، ظرفیت اشتغال تعداد ۴۵ نفر از مددجویان نسوان و ۱۰۷ نفر از مددجویان مرد  فراهم گردید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code