| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران: مهندس مهرداد ورزلدوست کاندیدای پنجمین دوره از انتخابات شورای شهر رشت در ستاد حامیان عقلانیت توسعه گفت: به امید اینکه رشت مثل امشب غرق در شادی و خوشی و شادابی باشد و افرادی نباشند که به جای اینکه دست مردم این شهر را در شادی بگیرند پایشان را بگیرند.
او همچنین گفت: متاسفانه این روزها اتفاقاتی در شهر در حال افتادن است که در شان شهر رشت نیست. دوستانی در حال تصمیم گیری برای این شهر هستند که به جای پیشرفت این شهر موجب پسرفت آن می شوند. او ادامه داد: شهر رشت باید به شهری توریست پذیر تبدیل شود تا مسافران به جای گذر از این شهر درآن اسکان کنند. ورزلدوست گفت: شهر رشت دارای پیشینه تاریخی زیادی است ولی متاسفانه این پیشینه تاریخی در زیر خروارها خاک است. کاندیدای پنجمین دوره از انتخابات شورا همچنین گفت: برای اینکه شهر به جایگاه اولی خود برگردد نیاز است که سرمایه گذار به این شهر وارد شود. او با اشاره به اینکه شهر رشت روزی جزو اولین های کشور بود، گفت: تنها شهری هستیم که برخلاف تمام شهرها، شیوه نامه ای در شورای شهر تصویب شده است که بیش از دوسوم اعضای شورا، اعضای ثابت سیاست گذاری و تصمیم گیری در سازمان سرمایه گذاری شده اند. او همچنین گفت: سرمایه گذار علاوه بر مذاکره با شهردار، معاونت اقتصادی و مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری باید با تک تک اعضای شورا نیز جلسه خصوصی داشته باشد و به هیچ وجه قایل به این نیستند که با هم دور یک میز به مذاکره با سرمایه گذار بنشینند. این کاندیدا با بیان اینکه می توان این شهر را به جایگاه واقعی خود برگرداند، گفت: قسمت اعظم آینده این شهر به دست شماست. متاسفانه در سالهای گذشته درتصمیم های خود در شورا منافع مردم را در نظر نگرفته اند در حالی که هر تصمیمی در صحن شورا برای مردم همین شهر گرفته می شود. ورزلدوست گفت: در حال حاضر که با این دوستان در انتخابات شرکت کرده ایم مطمئن باشید با یک خرد جمعی آمده ایم. فردی که مشاوران بزرگی پشت آن هستند، مشاورانی که برنامه های بزرگی برای آینده این شهر دارند. او تاکید کرد: در ۲۹ اردیبهشت به کسانی رای بدهید که اعتماد شما برای آنها ارزشمند باشد. به افرادی رای بدهید که برای یک قوم و قبیله خاصی نباشند بلکه برای همه مردم این شهر باشند. ورزلدوست گفت: به نماینده ای رآی بدهید که برنامه چهارساله اش ادعا و حرف نباشد بلکه به جای حرف اهل عمل باشد. به نماینده ای رأی بدهید که در این چهارسال به دنبال سهم خواهی از سیستم شهری و شهرداری نباشد و عملکرد چهار ساله اش فقط مچ گیری نباشد. او ادامه داد: اعضای شورا به جای مخالفت صد در صد باید بازوی اجرایی و کمک حال شهردار باشند و نباید به دلیل عدم تأمین منافع شخصی شان بیش از اینکه به تصویب لوایح مطروحه در صحن شورا بپردازند به دنبال تصویب دستور استیضاح شهردار باشند. او تاکید کرد: به نمایندگانی رأی بدهید که در طول چهار سال در سردرگمی و بی برنامگی نباشند و باید زبان گویای مردم شهر در صحن شورا باشند. ورزلدوست گفت: رودخانه گوهررود و زرجوب با بودجه شهرداری به هیچ عنوان قابل احیا نیست و با بی تدبیری برخی، سرمایه گذاری که تعلق خاطر به این شهرداشت را فراری دادند. فقط به این دلیل که گفتند انتخابات در پیش است و امکان ندارد ابزار انتخاباتی شود و به این ترتیب، او را از این شهر راندند. این کاندیدا همچنین از مردم خواست که در روز ۲۹ اردیبهشت پای صندوق های رأی بیایند و ادامه داد: اگر شما حضور پیدا نکنید، کسانی که تعلق خاطر به این شهر ندارند و با هزینه های میلیاردی برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خود وارد این شورا می شوند و ما در چهار سال حضورشان حق هیچ گونه اعتراضی نداریم چون پای صندوق های رأی نیامده ایم. او گفت: در ۲۹ اردیبهشت جدا از مهرداد ورزلدوست به عقلانیت و توسعه و به خرد جمعی و کسانی که تعلق خاطر به این شهر دارند رأی بدهید تا بتوانیم با یک نگاه همسو برای این شهر که لایق بهترین هاست تصمیم بگیریم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code