| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران:۱۱ کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان رشت در اقصی نقاط شهر با مردم دیدار می کنند. ۱۱ منتخب ائتلاف اصلاح طلبان رشت پس از کش وقوس های فراوان انتخاب شدند؛ این ۱۱ نفر طبق برنامه زمانی تعیین شده در ستادهای این ائتلاف حاضرشده و به سخنرانی خواهند پرداخت. از عصر امروز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه برنامه زمانی و مکانی این ائتلاف به شرح زیر اعلام شده است: یکشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ ستاد واقع در خیابان حاجی آباد جنب پارکینگ طبقاتی: عبدالرضا بی آزار، اسماعیل حاجی پور،محمد کهنسال،عبدالرضا ابراهیمی ستاد واقع در پارکینگ لاوانتور : اسماعیل عبدالهی، بهراد ذاکری، مازیار صیادی ستاد واقع در خیابان معلم روبروی استانداری : احمد رمضانپور، فرهام زاهد و عماد ولی زاده یکشنبه ساعت ۲۰ پارکینگ بیستون: رمضانپور، فرهام زاهد، ولی زاده، رجیون ستاد واقع در میدان صیقلان: عبدالهی، ذاکری، صیادی ستاد واقع در چهارراه گلسار: بی آزار، حاجی پور، کهنسال   دوشنبه ساعت ۱۷ پارکینگ لاوانتور: بی آزار، حاجی پور، کهنسال، عبدالرضا ابراهیمی ستاد معلم: عبدالهی، ذاکری، صیادی ستاد حاجی آباد: رمضانپور، زاهد ، ولی زاده ، رجیون ذوشنبه ساعت ۲۰ ستاد صیقلان: رمضانپور، زاهد، ولی زاده، رجیون ستاد چهارراه گلسار: عبدالهی، ذاکری، صیادی پارکینگ بیستون: بی آزار، حاجی پور، کهنسال،عبدالرضا ابراهیمی   سه شنبه ساعت ۱۷ ستاد معلم: بی آزار، حاجی پور، کهنسال، عبدالرضا ابراهیمی ستاد حاجی آباد: عبدالهی، ذاکری، صیادی ستاد واقع در خیابان سعدی جنب چلوکبابی نجاتی: رمضانپور، زاهد، ولی زاده، رجیون سه شنبه ساعت ۲۰ ستاد چهارراه گلسار: رمضانپور، زاهد، ولی زاده، رجیون پارکینگ بیستون: عبدالهی، ذاکری، صیادی ستاد صیقلان: بی آزار، حاجی پور، کهنسال، عبدالرضا ابراهیمی چهارشنبه ساعت ۲۱ آخرین مراسم این ائتلاف خواهد بود که با حضور هر یازده کاندیدا در پارکینگ بیستون برگزار خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code