| یکشنبه، 28 دی 1399
نگاه ایران : با توجه به دستورالعمل وضعیت استخدامی کارکنان شاغل شهرداری ها و مجوز شماره 986720 مورخ 6/ 11/ 1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 4303 مورخ 12/ 2/ 1396 رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های  کشور پیش ثبت نام از داوطلبین آزمون تبدیل وضع نیروهای شاغل شهرداری ها به پیمانی از تاریخ 24/ 2/ 1396  از طریق سایت استانداری گیلان انجام می گیرد که زمان و مکان آزمون ازطریق همین سایت  متعاقبا" اعلام خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code