| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران : به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور روز شنبه 96/2/23 مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران به حساب عابر بانک سپه آنان واریز گردید. بدین ترتیب تاکنون مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون تومان از بهای برگ سبز  چای  خریداری شده ، پرداخت شد. گفتنی است تاکنون حدود  28 هزارتن برگ سبز چای بهاره از چایکاران خریداری شده که از آن مقدار حدود 6.3 هزار تن چای خشک کیفی استحصال شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code