| شنبه، 12 آذر 1401
دفتر همکاری های ملی یونسکو – شهرداری رشت اعلام کرد:
       کد خبر: 1133
به گزارش نگاه ایران: نشست تخصصی مشترک بین ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت و انجمن سینمای جوانان ایران ، در راستای برگزاری جشنواره بین المللی عکاسی و فیلم کوتاه ، با عنوان در یای دوستی (کاسپین ) در روز جهانی صلح ، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران ، با حضور فاطمه قدیمی رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت ، فرید فرخنده کیش مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران ، رصافی معاونت پشتیبانی و تولید انجمن سینمای جوانان ایران ، رضا معصومی مدیر انجمن سینمای جوانان استان گیلان ، مجلسی عضو شورای فیلنامه انجمن سینمای جوانان استان گیلان ، برگزار شد . در این نشست رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با بیان این نکته که شهرداری رشت تنها شهرداری در سطح کشور بوده که دفتر همکاری های کمیسیون ملی یونسکو  ایران را دارا می باشد . با توجه به اینکه دریای خزر مادر توسعه استان گیلان است و نظر به اهمیت این امر در حوزه های بین المللی با تکیه بر شعار اصلی یونسکو که صلح و توسعه است ، برگزاری این جشنواره با پیام حفاظت از دریا ، آب و محیط زیست و تاکید بر ارتباطات بین فرهنگی ، گام موثری در این راستا تلقی می شود. قدیمی افزود : هنر ، مهمترین رکن و پایه و اصول انتقال پیام است و نخستین گام در راه پایه ریزی بنیادی و تاثیر گذار در فرهنگ سازی و نقش آفرینی در توسعه پایدار در زمینه های محیط زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و اجتماعی است . مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران ، با اشاره به اهمیت قرارگیری دو گروه عمل گرا (ستاد توسعه پایدار شهرداری و انجمن سینمای جوانان ایران ) یاد آور شد : برپایی جشنواره عکاسی و فیلم کوتاه دریای دوستی (کاسپین ) در روز جهانی صلح با پیام صلح و توسعه کمیسیون ملی یونسکو را بسیار حایز اهمیت و مثمر ثمر در امر توسعه پایدار محیط زیستی و تبادل فرهنگی است . فرخنده کیش  برپایی یک جشنواره موفق ، که ساز و کار توسعه با اهداف تعریف شده در آن وجود داشته باشد  و همچنین نگاه تاثیر گذار رسانه را در توسعه پایدار مفید دانست و این منشا را مهمترین اصل خواهد . معصومی ، مدیر انجمن سینمای گیلان نیز ، حضور انجمن سینمای جوانان ایران را در برگزاری چنین برنامه هایی ، فرصتی برای هم اندیشی و حضور و مشارکت جوانان دانست و خواستار بسط و گسترش ، و ایجاد فرصتهای شایسته جهت همکاری های بیشتر برای مجموعه  انجمن سینمای جوانان ایران با ستاد توسعه پایدار شهرداری ، و گسترش فعالیتهای این بخش شد. وی همچنین در راستای بر پایی برنامه مورد نظر به نقش تبلیغات ، و دستاوردهای مثبت حاصل از این امر برای استان گیلان اشاره نمود. در پایان حاضرین بر ارایه  ، همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و ستاد توسعه پایدار شهرداری در قالب امضای تفاهم نامه تاکید نمودند تا پایه و بنایی برای فرصتهای آتی و همکاری های آینده فراهم آید .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code