| شنبه، 08 بهمن 1401
هنوز فرصت باقی است:
       کد خبر: 113047
نگاه ایران/مومن صالحی پژوهشگر اجتماعی در هفته آخر تبلیغات برای انتخاب ریاست جمهوری ایران هستیم و با این باور و اعتقاد  به آقای حسن روحانی رای می دهیم تا عقلانیت و آرامش بتواند طریقه و رویه توسعه کشور را استمرار و بقا دهد و در کنار آن در جمعه آینده 29 اردیبهشت ماه 1396 ،  نمایندگان شورای شهر را نیز برمی گزینیم، اما پرسش ها هنوز برقرار و پابرجاست : نتیجه نوشتن ها ، جلسات پی درپی شبانه روزی ، همفکری ها، قهرها و آشتی ها ، لابی های نهان و آشکار،انصراف و اعتراض ، دورزن ها و ایستادن ها و... به کجا انجامیده است ؟ شهر رشت در معرض تاخت وتاز لیست های ائتلاف گروه های بی شناسنامه و انتخاباتی ،آشفته ، سردرگم و همچنان نابسامان باقی مانده ،شاید ازمنظر دیگر بتوانیم این موقعیت و چندوچون آن ها را نشانه ای برای مشارکت مردم  و افزایش شور و شعف انتخابات بدانیم ، اما هرچه بگوییم وهرگونه  تحلیل کنیم از سرگردانی و سیگنال های اختلاف سلیقه های بی نهایتی نمی توان با فراغ بالی و آسودگی گذر کنیم، گروهی با تشدید روحیه ناسیونالیستی در ضدیت با حضور قومیت های دیگر در شهر جنگ نژادی راه انداخته و درجایی دیگر به دنبال اتحاد قومیتی در شهری که انگار از آنِ آنان نیست ، امضاهای جدیدی ایجاد می کنند،در این میانه ارزش فراموش شده ی همه دسته ها ، شایستگی های آشکار و حقیقی و چگونگی اندازه گیری آن ها است.کم کاری و یا پراکنده کاری گروه های اصل و نسب دار سیاسی  و اجتماعی، افکار عمومی جامعه شهری را متشتت و دارای ویژگی کلی گویی و ذهنی گرایی شدید نموده است ،ماحصل آن وضعیت و موقعیت کنونی، شهری است با فضای اتمیزه سیاسی و اجتماعی که روی دست همه ما مانده است . مسئله ای به نام لیست در این میانه تنها گروه شناسنامه دار اصلاح طلب شهر نیز بااینکه از ماه های طولانی گذشته ، درگیر طراحی سازوکار رسیدن به اجماعی عاقلانه بوده ، نهایتا موفق به معرفی لیستی شده که به دوراز موافقت ها و مخالفت های منطقی یا غیرمنطقی، و مشکلات درونی یا بیرونی لیست ، اقبال زیادی را تا این لحظه از سوی عامه اصلاح طلبان نداشته ، تا چه رسد به مردم کوچه و بازار که بی تفاوت از کنار آن می گذرند.انتظار عمل به  تعهد اخلاقی نهان یا دست کم  استنباطی که  برای انصراف سایر اصلاح طلبان با اعلام این لیست را داشته ایم نیز تاکنون محقق نشده و اراده ای هم در این زمینه دیده نمی شود . آیا این وضعیت قابل پیش بینی نبود ؟ تبعات بستن فهرستی که به عنوان لیست و نه با تک ستارگان خود رای کافی را نیاورد  با چه کسانی بوده و یا چه جریانی هزینه های آن را پرداخت می نمایند ؟ آیا تنها راه رسیدن به لیست اصلاحات مکانیسم بکار گرفته شده بود ؟ در ایام بررسی و تهیه لیست مذکور ،هیچ صاحب نظری ، بیم نداد ؟ چاره جویی ننمود ؟ کسی ترکیب سیاسی و عقلانی را مطرح نکرد ؟ کسی سازوکارهای عینی و پرزحمت را به تصویر نکشید ؟ هر چه کردیم و کردید ثمره کار تا هفته ای از بوته آزمون بیرون آمده ،که به نظر می رسد بیشتر با بهت و شگفتی همراه باشد .نیت سرزنشی ندارم، چراکه رفتار سیاسی ما نیز برآیند نوع ویژه تربیت سیاسی ماست که لابد با ویژگی های آن بیگانه نیستیم . در این اوضاع می توان گفت تصمیمات ،دغدغه ها و رایزنی عاقلان ،بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی این شهر برای اجماعی حداقلی برای داشتن شورای شهری نیکوتر، به نتیجه پسندیده و قابل اتکایی تا بدین لحظه نرسیده است . تعدد لیست های  رشت من ، می رشت ، ائتلاف رشتی ها ، آذری زبان ها ، شفتی ها ، تالش ها ، صدای بلدیه ، شهر من ، ائتلاف کارکنان شهرداری، عقلانیت و توسعه ....  و در کنار آن ده ها لیست بدون نام با دلایل موجه و غیرموجه و تعصبات تک رای برای فردی خاص و از این قبیل ، نشانه بالینی بیماری اجتماعی است که نسخه ای برای آن ننوشتیم و درمانی نیز به فراخور آن نیز برایش پیش بینی نکردیم ، لیست فعلی اصلاحات چه بخواهیم و چه نخواهیم ،دریغا که  نسخه شفابخشی  نبوده و چاره ساز مشکل نخواهد بود . برای رای؛ از پول تا وعده پیامدهای مخاطره آمیز این بیماری در هفته جاری در ایام جلب آرا مردمی به صورت سازمان یافته بجای طرح نظرگاه و برنامه های کاندیداها ، جیب آنان را نشانه رفته و پییشنهادات بی شرمانه ای را برای خریدوفروش فله ای رای و نظر مردم در حاشیه های شهر به طورجدی روی میز می گذارد. صحنه های دل آزار به ملعبه گرفتن آرزوهای غیرقابل تحقق مردمان فقیر و طرح شعارهای دهن پُر کنی که از قضا طرفداران خوبی هم در اقشار مختلف اجتماعی به دوراز واقعیات موجود دارد ، از دیگر مواردی هست که در گوشه و کنار این شهر موجبات نگرانی جدی و عمیق مردمان بافرهنگ این شهر قدیمی را فراهم آورده است . شرایطی با فرصت سازی درخور برای از قبیل  نمایندگان بی هویت و بدون هرگونه سابقه اجتماعی سیاسی ، که هویت خود را در دفن شهدای گمنام در میدان شهرداری رشت می دانستند ساخته ایم . آنان که به ضرب پول و تبلیغات و ... بار دیگر قصد اشغال کرسی دیگری را برای شورای شهر آینده دارند و در نظرسنجی های تا به اکنون از شانس های مسلم این دوره از شورا نیز می باشند. اینک در گوشه این شهر غریب، جای چندانی برای آنان که اندیشه و دانشی را با خود به همراه دارند ،وجود ندارد .صحنه ، صحنه بازیگری کسانی می شود که جز تلخ کامی برای روشنفکران و هنرمندان و سیاسیون و فعالان اجتماعی نتیجه دیگری را به دنبال خود نخواهد داشت . عوارض پسینی این بیماری اجتماعی ،اختلاف و تفرقه، ناهماهنگی ،برنامه گریزی ، هوچیگری ،پوپولیسم ، ظاهرسازی ،سطحی نگری و در جا زدن  شورایی است که اگر سیر قهقرایی نرود باید شاکر و خشنود باشیم. در آخرین روزهای انتخاب نمایندگان پیش رو ، برای نجات شهر باران  هنوز هم فرصت داریم که اقداماتی مسئولانه را به انجام رسانیم ،همراه یا نا همراه با انواع لیست ها و کاندیداهای انفرادی ،کمر همت ببندیم و در تنویر افکار عمومی با تلاش و کوشش فردی و گروهی اقدام نماییم . نمایندگانی را برای شورای شهر رشت برگزینیم که ملاک های زیر را به طور نسبی داشته باشند : عقلانیت ، تجربه مدیریت ، اخلاق مداری و پاک دستی و دوری از بکار گیری هرگونه روش پوپولیستی در جلب آرا مردم ، داشتن اندیشه و دیدگاه های اصلاح طلبانه  و مدرن. تخصص و آگاهی از مباحث تئوریک شهرسازی و حقوق شهروندی و  داشتن ایده های عملی برای ایجاد درآمد پایدار در شهر  از طریق ساختن رشت به عنوان  شهر رویدادها و جشنواره های فرهنگی و هنری و غذایی ورزشی با تمرکز بر گردشگری ، اعتقاد به ثبات مدیریت و ایجاد آرامش در تمامی سطوح شهرداری ، داشتن روحیه سازگاری و انجام کار تیمی و پایان دادن به منازعات میان فردی در شورا و  منازعات شورا و شهرداری ، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در شهر، با جلوگیری از پرخاشگری و فرصت سوزی ، اعمال مصلحت مردم به دوراز سیاست بازی های جناحی. داشتن پتانسیل مذاکره و استفاده از سیاستمداران و صاحب نظران با همه گرایشات فکری و اعتقادی برای ایجاد امکانات و مطالبه سهم رشت از بودجه ملی . اعتقاد به سیاست گذاری و عدم مداخله در امور اجرایی شهرداری . ایجاد نظارت دقیق به عملکرد شهردار مبتنی بر برنامه های مصوب و ایجاد فضای پاسخگویی شهردار و شهرداری به شورا .  معروفیت در بین مردم و مسئولان محلی و ملی و داشتن شانس رای آوری وجود پایگاه های مردمی برای جلب نظر و آرا مردمی . برای نجات شهر رشت حال که گروه های مرجع از انجام وظایف خود به طور درست و مسئولانه برنیامدند ،اگر حتی یک نفر از این شایستگان را از هر لیستی چه اصلاحات و چه خارج آن یا حتی افرادی را به صورت انفرادی شناختیم و پیدا کردیم ، به طور واقعی خود و اطرافیان و دوستان و بستگان را دعوت به حمایت از این شایستگان در کنار کاندیداهای دیگر موردنظر خود با هر دلیلی که داریم بنماییم، برای نجات شهر رشت با ایجاد ظرفیت های جدیدی از کسب آرا برای شایستگانی به دوراز هر تعصب قومی و گروهی  اقدام نماییم، کسانی که علیرغم شایستگی های بسیار ،امکان تبلیغات سنگین و پرهزینه را ندارند ، کسانی که باوری به خرید آرا مردمان فقیر و حاشیه نشینان را ندارند . تنها از این طریق است که برای نجات شهر رشت از آشفتگی های سیاسی و اجتماعی و به دنبال آن مدیریتی ،  می توانیم امیدوار گردیم . اگر بخواهیم و با هم باشیم ،هنوز هم فرصت هایی برای ایجاد روزهای بهتری برای اقتصاد و رفاه شهروندان خود با هر نژاد و قومیتی که در این شهر به دنیا آمدند وزندگی می کنند و رشتی محسوب می گردند ،را داریم . تا فرصت باقی هست ، نجات شهر رشت را جدی بگیریم . نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code