| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران/دکتر سید رضا ثابت قدم به نقل از مهاتما گاندی هفت گناه اجتماعی که سبب خشونت در جوامع می شود شامل سیاست بدون وفاداری به اصول، ثروت اندوزی بدون کارکردن، لذت و خوشی بدون وجدان، دانش بدون شخصیت و منش، تجارت و کسب وکار بدون اخلاق، علم بدون انسانیت و عبادت بدون فداکاری برای دیگران است. ویکتور هوگو درباره شهرها عقیده دارد که شهرها کتاب های سنگی هستند که مفاهیم تاریخی و فرهنگی خود را به خوانندگان که همان افراد ساکن در آن ها هستند، انتقال می دهد. سوال اصلی این است که رشت، "شهر جان ودل ما"، چگونه می تواند عاری از  خشونت و محلی برای آرامش توامان با رشد و توسعه شود ؟ چگونه می توانیم ازآنچه داریم به آنچه شایسته و بایسته داشتن ماست، برسیم؟ با توجه به تعریف کلانشهر در ایران و قرار گرفتن شهر رشت جزو کلانشهرها، می بایستی شاهد رشد و توسعه ی آن  در زمینه های اقتصادی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی ، بهداشتی و زیست محیطی باشیم. با توجه به روند شهرنشینی و شهرگرایی در رشت، نقش مدیریت شهری پررنگ تر می شود. بنابراین شهر به عنوان منبع توسعه  مطرح می شود و جایگاه مدیریت شهری در  روند توسعه آن بسیار مهم  است. گسترش بافت شهری، نیاز به مسکن، تحول فناوری و تاثیر آن در شهر، افزایش اتومبیل، افزایش قیمت مسکن و زمین، نیاز به خدمات عمومی، بهداشت شهری در پی رشد شهرنشینی به وجود آمده اند. لازمه دستیابی به شهری شایسته و درخور مردمان آن ، دارا بودن برنامه، سازماندهی تشکیلات، استفاده از نیروهای متخصص و تامین بودجه های موردنیاز است. چارچوب اصلی کار بنده برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، شامل چهار بخش برنامه ریزی، اجرا، بازبینی و اصلاحات پس از بازبینی است و این چرخه به صورت همیشگی ادامه دارد. از جمله اولویت ها به شرح ذیل است: ١-ارتقاء سطح مراکز خود اشتغالی تابع شهرداری ٢-استفاده از پتانسیل جوانان بومی در انجام پروژه های شهرداری ٣- نزدیک تر شدن هر چه بیشتر فضای علمی و دانشگاهی با شهرداری جهت انجام فعالیت های جاری ٤-اصلاح حلقه های ترافیکی ٥- رسیدگی به وضعیت آلودگی های زیست محیطی از جمله وضعیت رودخانه زرجوب و تعین تکلیف محل امحاء زباله سراوان ٦-ارتقاء کیفیت فضای سبز و اماکن گردشگری جهت بهره مند های کلان و پایدار ٧-نظارت و برنامه ریزی دقیق بر مسائل مربوط به فرهنگ و هنر ٨-اصلاح سیستم اداری شهرداری ، تکریم ارباب رجوع از طریق تصویب قوانین جدید به خصوص در کمسیون هایی مانند ماده صد ٩-به وجودآوردن بستری مناسب برای  ایجاد انگیزه  پرسنل شهرداری جمله آخر این که برای رسیدن به شرایط مطلوب حرکتهای جدا جدا منجر به حل مشکلات و رسیدن به هدف نمی شود. لازمه رسیدن به هدف سهیم شدن یکایک افراد شهر است. هرگز این درد مشترک، جدا جدا درمان نمی شود،  " پس شهرمان را با هم بسازیم". نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code