چهارشنبه، 07 آبان 1399 | 2020 Wednesday 28 ,October  
نگاه ایران:محمدحقانی عضو شورای شهر تهران به سخنان امروز قالیباف در مناظره واکنش نشان داد. حقانی در گروه تلگرامی اش نوشت:امروز آقای قالیباف در پاسخ به اظهارات آقای جهانگیری، چشم در چشم خانواده رفتگران و کارگران محروم و مظلوم شهرداری که الآن که ایشان مشغول تبلیغ خودش در تلویزیون است، مشغول کار در سطح شهر و رفت ر روب معابر است، زُل زدند و گفتند: ما املاک را به رفتگر و کارگر دادیم! ایشان فکر نمی کنند فرزندان همین رفتگران و کارگران شهرداری که هر روز قبل از روشن شدن هوا از خانه خارج و پاسی از شب به خانه باز می گردند، در مورد رییس پدرانشان که پدر آن ها را اینگونه بازیچه مقاصد و مطامع خود قرار داده، چه فکری می کنند؟ به عنوان نماینده مردم آگاه تهران؛ برای رفتگران و کارگران خدوم و عزیزی که از جانب رییس شان اینگونه مستمسک اهداف قدرت طلبانه قرار گرفتند، افسوس می خورم و البته برای کسی که به جای اینکه از همکاران خود حمایت کند، اینگونه آنها را مورد سوء استفاده قرار می دهد، صد افسوس و هزارافسوس می خورم. آقای قالیباف؛ واقعاً متأسفم ...
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code