سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
بابک کاظمی دبیرکمیته فرهنگیان ستادمرکزی روحانی درگیلان فرهنگیان فرهیخته ایران اسلامی برای تحقق شایسته سالاری واستمرارعقلانیت وتدبیردرکشوربه روحانی رای خواهند دادبه گفتمان اصلاحات واعتدال رای خواهنددادچون لازمه توسعه وپیشرفت هرکشوری استقراردولت عقلانیت هست نه دولت پوپولیست وعوام فریب. ما به روحانی رای میدهیم چون دوست نداریم ونمی خواهیم ایران عزیزما که باخون هزاران شهید وبا رهبری خمینی کبیر (ره( مستقرشده است تبدیل به سوریه عراق وافغانستان شود. ماگفتمان تدبیررابرمی گزینیم چون اعتقادداریم که ایرانی باید عزت مند وباکرامت باشد وحقوق شهروندی تمام اقوام وقومیت ها رعایت شود. به دکترروحانی رای خواهیم دادچون اعتقادداریم که کشورراباید عقلا اداره کنند نه سفها به دولت تدبیررای می دهیم چون دوست نداریم دوباره کشوربه ته دره رانده شود فرهنگیان عزیزایران اسلامی به شایسته سالاری اعتقاددارند ومطمن هستیم که با انتخاب دکترروحانی نظام شایسته سالاری درکشورحاکم خواهدشد وفضای بازسیاسی درکشورایجادخواهدشد. مافرهنگیان ازفضاهای امنیتی دوران احمدی نژادگریزانیم که باکوچکترین اعتراض صنفی فرهیختگان فرهنگی به زندانها هدایت میشدند . به دکترحسن روحانی رای میدهیم چون نمیخواهیم درآینده توسط نسلهای نوجوان بازخواست شویم هرچند بابت استقرار۸ساله دولت احمدی نژادهمواره موردبازخواست قرارخواهیم گرفت . به گفتمان عقلانیت رای میدهیم چون باورداریم که کشوررییس جمهورمیخواهدنه سردارنظامی کشور حقوقدان میخواهد نه قاضی کشور سیاستمداراصلاح طلب میخواهدنه نظامی خشونت طلب . در۲۹اردیبهشت باردیگر به روحانی رای خواهیم دادتا کشور درمسیرتوسعه قرارگیردتادست اختلاسگران ازکشورکوتاه گردد ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شود تا برجام به فرجام نهایی برسد . روحانی راانتخاب خواهیم کردتا کشوربه دست ۴درصد نیفتد همان ۴درصدی که املاک های نجومی دریافت کردندهمان ۴درصدی که ازدیوارسفارت بالارفتند همان ۴درصدی که باعث جان باختن آتش نشانان فداکارشدندو... تا ۱۴۰۰باروحانی خواهیم بودچون روحانی بهترین واصلح ترین وشایسته ترین گزینه ی ریاست جمهوری است وپیشنهادمیکنم که بقیه کاندیداهای ریاست جمهوری هم بخاطرحفظ نظام اسلامی وتوسعه وآبادانی کشوربه دکترروحانی رای دهند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code