شنبه، 03 آبان 1399 | 2020 Saturday 24 ,October  
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: نشست خبری مرتضی احمدی سراوانی یکی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر رشت ظهر امروز پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه با جمعی از خبرنگاران برگزار شد. احمدی  در این نشست با اشاره به اینکه وضعیت شهر رشت را موردبررسی قرار داده است گفت: تهدیدهای شهر رشت بیشتر از فرصت آن است؛ رشت ۳۶ نقاط ضعف و تنها۶ نقطه قوت دارد. او سپس بابیان اینکه همگرایی دوره چهارم شورا وجود نداشت گفت: کارهای مثبتی انجام شده ولی آنچه درشان مردم شهر است کمتر دیدیم. احمدی  شعارها را  برای رسیدن به شهر پایدار عنوان کرد و گفت: شرط دسترسی به این امر وجود برابری و عدالت در همه شهر است. این کاندیدای شورای شهر بابیان اینکه بی عدالتی در خدمات رسانی در شهر دیده می شود گفت: جدا شدن از خیال بافی های واهی شرط رسیدن به این موضوع است. او برنامه های خودش را تنها مبتنی بر طرح ندانست و گفت: برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد. احمدی اولین هدف خودش پس از ورود به شورا را  سازمان دهی منابع انسانی عنوان کرد. این کاندیدای شورای شهر ادامه داد: یکی از نقاط قوت منابع انسانی ما است اما چینش خوبی را نمی بینم و نیروها در آنجایی که باید حضور ندارند. او همچنین عدم ارتباط شورا با دستگاه های خدمات رسان را دیگر مشکل شورا عنوان کرد. احمدی با اشاره به حضور خود در شرکت آب و فاضلاب به عنوان مهندس، انجمن شعر و عرصه ورزش گفت: ارتباط نزدیکی با گروه های مختلف ایجاد کرده ام. او همچنین در مورد سوالی در مورد شهردار فعلی رشت گفت: مجموعه شورا و شهرداری کارهای مثبتی انجام دادند اما انتقاداتی به سیستم فعلی است، اگر به این انتقادات با عقلانیت کنار آمدند گزینه مناسبی برای ادامه کار است . احمدی همچنین بحث اولویت بندی پروژه های اجراشده توسط شهرداری را ضعیف دانست.  او در مورد ثبات مدیریت شهری گفت: ثبات به این معنی نیست که شهردار ثابت باشد و دیگر مدیران هرروز تغییر پیدا کنند. احمدی افزود: باید در یک بازه زمانی میان مدت باید به مدیر فرصت بدهیم، غیر آن به کارهای پوپولیستی روی می آورد تا جو عمومی را با خود همراه کند.  آینده روشن با انتخاباتی حزبی او بابیان اینکه به حقوق معوقه کارگران اهمیتی داده نمی شود ادامه داد: منابع انسانی سبب می شود که سیستم به توسعه برسد اما اکنون مانند ابزار به آن نگاه می شود. احمدی در ادامه به بحث سیستم انتخابی شورای شهر اشاره کرد و گفت:اگر سیستم انتخابات بر اساس حزبی باشد می تواند کمک کند، چون اگر همفکری بیشتر باشد می توانیم آینده روشن تری داشته باشیم. او افزود: اما در بستن فهرست ها باید توجه بیشتری انجام شود و افراد انتخاب شده باید عقلایی تر باشند و به ثبات بیشتر از گروه خودشان فکر کنند. احمدی همچنین در مورد کمک های مالی اعضای شورا در آستانه انتخابات گفت: من کارهای پوپولیستی را نمی پسندم. او همچنین با اشاره به برخی بداخلاقی های دوره قبل نیز گفت: من به عنوان عضو علی البدل اعتراضاتی نیز داشتیم اما نهایت به جایی نرسید. احمدی همچنین از حضور خود در ائتلاف نظام مهندسی، انجمن دانش آموختگان بهشتی (حادب) و  ائتلاف شهر اول خبر داد. این کاندیدای شورای شهر همچنین با اشاره به سابقه 17 ساله خود در اداره آب و فاضلاب گفت: شورای شهر چهارم حتی یک بار نیز نخواستند که از تجربیات من در این زمینه به عنوان عضو علی البدل استفاده کنند. احمدی همچنین در مورد سؤالی در مورد رودخانه های رشت نیز گفت: دو رودخانه با توجه به عبور از وسط شهر می تواند محل گردشگری باشند . او بابیان اینکه باید با تعامل با دستگاه های دیگر فاضلاب بیمارستانی و صنعتی ساخته شود افزود:متأسفانه جمع آوری فاضلاب خانگی و آب های سطحی در حال حاضر باهم انجام می شود. جمع آوری فاضلاب خانگی بر عهده آب و فاضلاب و آب های سطحی با شهرداری است. جمع آوری آب های سطحی کند پیش می رود این کاندیدای شورای شهر بابیان اینکه جمع آوری آب های سطحی کند پیش می رود گفت: در نقاطی نیز پروژه انجام شده توسط بانک جهانی در حال از بین رفتن است. احمدی افزود: می توانیم با برنامه هایی مانند تصفیه خانه لوکال و لوله گذاری در دو سمت رودخانه این موضوع را حل کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت آسفالت رشت نیز گفت:  باید در قرارداد پیمانکاران تجدیدنظر کنیم  یعنی ساخت و بهره برداری و پاسخگویی با یک پیمانکار باشد در این شرایط او به دنبال تکنولوژی برتر خواهد رفت. این کاندیدای شورای شهر پنجم اولین کار مورد اهمیت را پایش و سازمان دهی منابع انسانی شهرداری عنوان کرد و گفت: باید در کارکنان شهرداری انگیزه ایجاد کرد. احمدی در پایان پرداختن به ترافیک، محیط زیست و آسفالت  شهر رشت را سه اولویت کاری خود عنوان کرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code