جمعه، 09 آبان 1399 | 2020 Friday 30 ,October  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :
نگاه ایران:بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف 25 میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری، تنها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی تنها مشمول بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است. براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در راستای اجرای مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در سال 1396 به موجب مفاد بند (و) تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است، بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجه التزا م های متعلقه در زمان تسویه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ سوم بهمن ماه 1395، نسبت به ابلاغ آئین نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با تدوین اولویت هایی در دستورالعمل اقدام کرد. لیکن با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت هایی در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد. بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های 2‏‏-1 و 2‏‏-2 ذیل ماده (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد. در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده های تا سقف تسهیلات حداکثر 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد. براساس گزارش بانک های عامل تا تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری، برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر 10.300 میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف و در نتیجه 267 هزار و 740 پرونده تعیین تکلیف شده اند. در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده های تا سقف تسهیلات حداکثر 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری تنها برای اولویت های 2‏‏-1 و 2‏‏-2 ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند(و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 ( اعم از قبل از سال 1395 و طی سال 1395) ابلاغ شد که در این مرحله بانک های ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانکهای عامل اجرای طرح اضافه شده اند. لازم به ذکر است بعد از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور وبا توجه به امکان تامین منابع در مرحله بعدی نسبت به افزایش سقف های پرونده های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم اتخاذ تصمیم خواهد شد.‏
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code