پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لشت نشاء را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای لشت نشاء به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء به شرح زیر می باشد: 1- آقای حبیب ابراهیمی بلوچی فرزند یوسف کد نامزد 15 2- آقای بهرام امیدی توچائی فرزند اردشیر کد نامزد 16 3- آقای منصور تامینی لیڃائی مشهور به - فرزند مرتضی کد نامزد 17 4- آقای علیرضا ثمرولمی مشهور به ثمر فرزند غلامرضا کد نامزد 18 5-آقای علیرضا دقت کار مشهور به حاجی - رحیم فرزند کریم کد نامزد 19 6-آقای سیدرضا شریفی توچائی مشهور به جلال فرزند سید محمود کد نامزد 21 7-آقای محمد صادقی بالاجورشری فرزند صفرعلی کد نامزد 24 8- آقای علی صفاری جورشری فرزند اکبر کد نامزد 25 9- آقای محمد صفری مشهور به شاهین فرزند على کد نامزد 26 10- آقای افشین غفاری مشهور به دکتر فرزند غفار کد نامزد 27 11- آقای هامون فیلسوف جورشری مشهور به هامون فرزند مصطفى کد نامزد 28 12- آقای علی کوچک حق بین فرزند محمود کد نامزد 29 13- آقای مهدی معلومی نشائی مشهور به مهیار فرزند نادر کد نامزد 42 14-آقای محمدعلی مهدی زاده جورشری مشهور به علی فرزند رضا کد نامزد 45 15- آقای سیدشاهد مومنی فرزند سیدمعراج کد نامزد 46 16- آقای مجتبی میربلوک لیڃائی فرزند مهرداد کد نامزد 47 17-آقای سیدحنان میرهاشمی جورشری فرزند سید اکبر کد نامزد 48 18- آقای مجتبی نظامی بلوچی فرزند ابراهیم کد نامزد 49 19-آقای سیامک نویدی توچائی فرزند بخشعلى کد نامزد 51 20- آقای عادل یگانه شریعتی جورشری فرزند رضا کد نامزد 54 21-آقای عسکر یوسف زاده مشهور به فرهادیوسفی فرزند محمود کد نامزد 56

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code