سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
نگاه ایران: فرمانداری رشت اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خمام را اعلام کرد.
متن اطلاعیه فرماندار رشت و اعلام اسامی نامزدهای شورای شهر خمام به شرح زیر است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خمام به شرح زیر می باشد: ۱- آقای اسماعیل احمدنیاخواجکینی فرزند محمود کد نامزد ۱۵ ۲- آقای حسین احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶ ۳-آقای علی اکبرپورخمامی فرزند مسیح کد نامزد ۱۷ ۴- آقای علی اصغر امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸ ۵- آقای سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء فرزند سیدخلیل کد نامزد ۱۹ ۶- آقای مهدی خزانی کویشاهی فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۱ ۷-آقای امین خمامی ابدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۴ ۸- آقای میثم رعنائی اشکیکی فرزند حسین کد نامزد ۲۵ ۹-آقای ایمان سهیلی دافڃاهی فرزند حسین کد نامزد ۲۶ ۱۰- آقای مهدی عاشوری امیرکنده فرزند منوچهر کد نامزد ۲۷ ۱۱- آقای عبدالرضا عبدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۲۸ ۱۲- خانم معصومه غلام حضرت حجت فرزند محمد کد نامزد ۲۹ ۱۳- آقای جلیل غیاثی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۱ ۱۴- آقای صائب قلیزاده ملاسرائی فرزند حجت کد نامزد ۴۲ ۱۵- آقای مجید لطافت طالمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵ ۱۶- آقای سیدرضی مؤدب پور فرزند سیدعباس کد نامزد ۴۶ ۱۷- آقای وحید مقدمی طالمی فرزند حسین کد نامزد ۴۷ ۱۸-آقای سیدتقی موسوی شیجانی فرزند سیدآقاجان کد نامزد ۴۸ ۱۹-آقای غلامرضا ناصری شیجانی فرزند موسی کد نامزد ۴۹ ۲۰- آقای بابک نیکو فرزند قربان کد نامزد ۵۲ ۲۱- آقای سیدالیاس هاشمی چوکامی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۵۴ ۲۲- آقای محسن وفاجوی دیانتی فرزند بلال کد نامزد ۵۶

توجه :

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code