| شنبه، 08 بهمن 1401
از سوی فرمانداری رشت:
       کد خبر: 112506
نگاه ایران به نقل از کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رشت آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر رشت بشرح زیر اعلام گردید.

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29  برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:

 1. آقای حسن آبادگرچهارده فرزند غلامحسین کد نامزد 124
 2. آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر مشهور به - فرزند یداله کد نامزد 125
 3. آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد 126
 4. آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد 127
 5. آقای آریا احمدی فرزند رسول کد نامزد 128
 6. آقای حسین احمدیان فرزند نبى کد نامزد 129
 7. آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد 141
 8. آقای کامران احمدی گلابخواران مشهور به کامى فرزند یعقوب کد نامزد 142
 9. آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلیمر کد نامزد 145
 10. آقای حمید آخشته فرزند محمد کد نامزد 146
 11. آقای عبداله اسدی فرزند آقا محمد کد نامزد 147
 12. آقای نقی اسدی هریس مشهور به اسدی آموزش و پرورش فرزند نظامعلی کد نامزد 148
 13. خانم فاطمه اسلام دوست کردمحله فرزند احمدرضا کد نامزد 149
 14. آقای سجاد اسماعیل پورلیفشاگرد فرزند محمد مهدی کد نامزد 151
 15. آقای حامد اسمعیلی زارع فرزند حمید کد نامزد 152
 16. خانم الهام آشفته رودبرده فرزند جلیل کد نامزد 154
 17. خانم مریم افتخاری توچائی مشهور به مینا فرزند محسن کد نامزد 156
 18. آقای نوید اقائی فرزند ایمانقلى کد نامزد 157
 19. آقای رامین آقائی هشجین فرزند محمد کد نامزد 158
 20. آقای جهان بخش آقازاده فرزند مضان کد نامزد 159
 21. آقای کریم آقازاده دمیرچی فرزند امید کد نامزد 161
 22. آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد 162
 23. آقای محمدمهدی الطافی فرزند محمد تقى کد نامزد 165
 24. آقای سیدغفور الهیان فرزند سید محمد کد نامزد 167
 25. خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد 168
 26. آقای آرمان امیدی فرزند محمدحسین کد نامزد 171
 27. آقای کادوس امیدی طرازکوهی مشهور به کادوس فرزند محمد اسحق کد نامزد 172
 28. آقای محمدرضا امیری نژاد فرزند بابا کد نامزد 174
 29. آقای محمدمهدی انتظام فرزند زکریا کد نامزد 175
 30. آقای احمدرضا ایرانمنش فرزند ابراهیم کد نامزد 176
 31. آقای خسرو ایلچی خرارودی فرزند گل برار کد نامزد 178
 32. خانم نینا بابائی کرنق فرزند محسن کد نامزد 179
 33. آقای روشن بابائی همتی فرزند غلامحسین کد نامزد 181
 34. خانم الناز باقری چوبه فرزند عمران کد نامزد 184
 35. آقای محمود باقری خطیبانی مشهور به حاج محمد فرزند حسینعلی کد نامزد 185
 36. خانم مینا بالیدی زنجانی فرزند فتحعلى کد نامزد 186
 37. آقای محسن بختیاری بخت آزما مشهور به نیما فرزند عباس کد نامزد 187
 38. آقای حسین بخشی پوربهمبری فرزند حسین کد نامزد 189
 39. آقای حسین برادران جمیلی فرزند محمد حسن کد نامزد 191
 40. آقای ابراهیم برناس فرزند حسن کد نامزد 192
 41. خانم سولماز بروجردی فرزند ابراهیم کد نامزد 194
 42. آقای امیرهوشنگ برونی فرزند یعقوب کد نامزد 195
 43. آقای شایان بصیر فرزند عبدالله کد نامزد 196
 44. آقای سیامک بلندپور فرزند نصراله کد نامزد 198
 45. آقای حسینعلی بنائی املشی فرزند عیسى کد نامزد 212
 46. آقای رضا بهشتی دافچاهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 214
 47. آقای عبدالرضا بی آزار فرزند عباس کد نامزد 215
 48. آقای بیژن بیژن نساز فرزند اسمعلی کد نامزد 216
 49. آقای محمد پاداشت فرزند محمد رضا کد نامزد 217
 50. آقای بهزاد پارسا فرزند قربان کد نامزد 218
 51. آقای محسن پریوش کمساری فرزند غلامعلی کد نامزد 241
 52. آقای جواد پسندیده فرزند جعفر کد نامزد 242
 53. آقای معین پورابوالقاسم حسینی فرزند حسین کد نامزد 247
 54. خانم اعظم پوراسماعیلیان فرزند غلام حسین کد نامزد 248
 55. آقای حسین پورحسین یکتاپاسکه فرزند علی اکبر کد نامزد 249
 56. آقای حسین پورقاسمی فتیده فرزند گداعلى کد نامزد 251
 57. آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد 254
 58. آقای سیدمحمد پورمحب حسینی فرزند سید قاسم کد نامزد 256
 59. آقای کامران پورمحمدعلی فرزند کاظم کد نامزد 257
 60. آقای سهند پورمرزحقیقی فرزند سالار کد نامزد 258
 61. آقای محمد پویا فرزند منوچهر کد نامزد 261
 62. آقای رضا پیربنیه فرزند غلامحسن کد نامزد 262
 63. خانم افسانه پیرکاری فرزند محمدتقى کد نامزد 264
 64. خانم فرانک پیشگر فرزند رحیم کد نامزد 267
 65. آقای عباس تجددی طلب رشتی فرزند غلام کد نامزد 268
 66. آقای حجت تربیت دوست فرزند رجبعلی کد نامزد 269
 67. آقای کامران تقوی فرزند حسین کد نامزد 271
 68. آقای محمدحسن تقی زاده ثابت قدم مشهور به مسعود فرزند یوسف کد نامزد 272
 69. آقای شهرام تندکارمبارکی فرزند محمد کد نامزد 274
 70. آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد 275
 71. آقای سیدرضا ثابت قدم فرزند سیدمحمود کد نامزد 276
 72. آقای مسعود ثابت قدم مقدم فرزند محمود کد نامزد 278
 73. آقای حمیدرضا جاهدی دلیوند فرزند محمد تقى کد نامزد 279
 74. آقای مختار جباری فرزند تیمور کد نامزد 282
 75. آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد 284
 76. آقای حمیدرضا جعفرزاده توچاهی فرزند نعمت اله کد نامزد 285
 77. آقای علی جعفری فرزند اسماعیل کد نامزد 286
 78. آقای علی رضا جعفری گلنگشی فرزند عبدالرضا کد نامزد 287
 79. آقای بهمن جعفری نژادجوبنی فرزند عقیل کد نامزد 289
 80. آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد 292
 81. آقای رضا حاجتی فرزند محمد کد نامزد 294
 82. آقای اسمعیل حاجی پور فرزند حسین کد نامزد 296
 83. آقای محمد حاجی جعفری فرزند حسین کد نامزد 297
 84. خانم سیده لیلا حجتی ذوالپیرانی فرزند سید اسماغیل کد نامزد 298
 85. خانم محبوبه حسن زاده شاهخالی فرزند رسول کد نامزد 412
 86. آقای منوچهر حسنی دورودخانی فرزند رحمت اله کد نامزد 414
 87. خانم معصومه حسین پور فرزند اسمعیل کد نامزد 415
 88. آقای مرتضی حسین زاده مقدم گورابی فرزند حسین کد نامزد 416
 89. آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد 417
 90. آقای سیدعلیرضا حسینی فرزند سیدموسى کد نامزد 418
 91. آقای سیدحمید حسینی خشت مسجدی فرزند سید جمال کد نامزد 419
 92. آقای محسن حسینی شهیدانی فرزند فریدون کد نامزد 421
 93. آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد 424
 94. خانم سکینه حقدوست مشهور به هلن حقدوست فرزند حسین کد نامزد 425
 95. آقای علی اکبر حیدری مشهور به مسعود فرزند حیدر على کد نامزد 426
 96. آقای حامد حیدری ایمن آبادی مشهور به ایمن آبادی فرزند حسین کد نامزد 427
 97. آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد 429
 98. آقای رحمان خدابخشی چماچائی مشهور به سجاد فرزند فتحعلی کد نامزد 454
 99. آقای میثم خرقه پوش شالکوهی فرزند رحیم کد نامزد 456
 100. آقای روزبه خلیق معینی فرزند مهداد کد نامزد 457
 101. آقای روزبه خلیلی باهر فرزند محمد رضا کد نامزد 458
 102. خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد 459
 103. آقای محمدمهدی خورسندی فرزند محمد مهدی کد نامزد 461
 104. آقای سعادتمند داودی لیپائی مشهور به سعید فرزند عزیزاله کد نامزد 464
 105. آقای فریدون داوری فرزند عبد اله کد نامزد 465
 106. آقای اسماعیل دلیری فرزند علی کد نامزد 467
 107. آقای فرشید دهدارکارسیدانی فرزند تیمور کد نامزد 468
 108. آقای محرم دهقانی قنبرلو فرزند الله وردی کد نامزد 469
 109. آقای سیدمرتضی دیباجی فرزند سید محمد کد نامزد 472
 110. آقای مجید ذات پرورحقی فرزند احمد کد نامزد 474
 111. آقای بهراد ذاکری فرزند بیت اله کد نامزد 475
 112. آقای همایون ذبیحی فرزند مسعود کد نامزد 476
 113. آقای حقیقت اله رجبی فرزند هیبت الله کد نامزد 478
 114. آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد 479
 115. آقای پرویز رجبی کلوانی فرزند مصطفی کد نامزد 481
 116. آقای مجید رجبی ویسرودی فرزند على کد نامزد 482
 117. آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد 484
 118. آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد 485
 119. آقای داریوش رحمتی فرزند هادی کد نامزد 486
 120. آقای مسعود رحیم زاده آلمانی فرزند محمدعلى کد نامزد 489
 121. آقای حمید رحیمی لیموئی فرزند غلام على کد نامزد 491
 122. آقای مجتبی رستمی سینه سر فرزند قلعه میرزا کد نامزد 494
 123. آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد 496
 124. خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد 497
 125. خانم مریم رضائی جبارآبادی فرزند نا صر کد نامزد 498
 126. آقای محمد رضاپورچهارده مشهور به میلاد فرزند احمد کد نامزد 512
 127. خانم طاهره رضاپورکویشاهی فرزند على کد نامزد 514
 128. آقای علیرضا رعدپیما فرزند سیامک کد نامزد 515
 129. آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد 516
 130. خانم مریم رفیعی حلقه سری فرزند محمد رضا کد نامزد 517
 131. خانم شهربانو رمضانپور فرزند رجب کد نامزد 518
 132. خانم زهرا رمضانپورعثماوندانی فرزند زهرا کد نامزد 519
 133. آقای احمد رمضان پورنرگسی مشهور به حاج احمد فرزند على کد نامزد 521
 134. آقای مجتبی رمضانی فرزند عزیز کد نامزد 524
 135. آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد 526
 136. آقای علی رنجبر مشهور به پیمان فرزند صفر کد نامزد 527
 137. آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد 529
 138. آقای فرشید رهبری قلعه سرائی فرزند جمشید کد نامزد 541
 139. آقای سعید روحی شالمائی فرزند حسن کد نامزد 545
 140. خانم شیرین ریحانی سراوانی فرزند محمدتقی کد نامزد 546
 141. آقای فرهام زاهدآجی بوزایه مشهور به فرهام فیاض زاهد فرزند حجت کد نامزد 548
 142. آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد 549
 143. آقای حسین زمانی پاشاکی فرزند على کد نامزد 561
 144. آقای میثم زهرابی کلنگستانی فرزند محسن کد نامزد 562
 145. آقای سیدجعفر ساداتی فلاح آبادی مشهور به سید امین فرزند سیدگلمیر کد نامزد 567
 146. آقای عبدالرضا ساعدبرهمند فرزند على کد نامزد 568
 147. آقای حسین سربازمقدم فرزند حسن کد نامزد 571
 148. آقای عنایت اله سلیمانی فرزند فیض الله کد نامزد 572
 149. آقای حسین سماکچی مشهور به مازیار سماکچى فرزند محمدمهدی کد نامزد 574
 150. آقای سیدسجاد سیدآموزنده فرزند سید حسین کد نامزد 575
 151. خانم سیده مینا سیدپور فرزند سید محمد کد نامزد 576
 152. آقای سیدرسول سیدرضاپوردارابی مشهور به سید رامین دارابى فرزند سید کمال کد نامزد 578
 153. خانم شکوه سادات سیدعلی اکبر فرزند محمود کد نامزد 579
 154. آقای جلیل شادپورعلیزاده مشهور به انوش علیزاده فرزند غلام رضا کد نامزد 581
 155. آقای محمد شادمان شهرستانی فرزند اسمعیل کد نامزد 582
 156. آقای حمید شریفی فرزند قربانعلی کد نامزد 585
 157. آقای عبدالرضا شریفی فرزند عبدالحمید کد نامزد 586
 158. آقای مهران شفق پور فرزند خلیل کد نامزد 589
 159. آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه فرزند سیدحسین کد نامزد 591
 160. آقای جلال الدین محمد شکریه مشهور به مهران فرزند احمد کد نامزد 592
 161. آقای مرتضی شگفت فرزند محمد کد نامزد 594
 162. آقای محمد شمس نصرتی فرزند رضا کد نامزد 595
 163. آقای سعید شهریاری فرزند على کد نامزد 596
 164. آقای میثم شیردل پوردورودخانی فرزند محمد کد نامزد 597
 165. خانم فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلى کد نامزد 598
 166. آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد 612
 167. خانم آمنه صادق پوراردبیلی فرزند رحیم کد نامزد 614
 168. آقای ادریس صحفی فرزند باقر کد نامزد 617
 169. آقای مجتبی صدرآرا فرزند على کد نامزد 618
 170. آقای سیدعبدالوهاب صفائی گوراب فرزند سید یحیى کد نامزد 619
 171. آقای سجاد صفای هنروری فرزند حسین کد نامزد 621
 172. آقای صابر صلاح کار فرزند غلامرضا کد نامزد 624
 173. آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد 625
 174. آقای سیدحسین ضیابری سیدین فرزند سید مهدی کد نامزد 626
 175. آقای حمیدرضا طاهری فرزند علی کد نامزد 627
 176. آقای عبدالله طوماری فرزند انشاالله کد نامزد 629
 177. آقای رضا عاطفی کیساری فرزند محمدنقی کد نامزد 642
 178. آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 645
 179. آقای میثاق عباس زاده مقدم جورشری مشهور به میثاق عباسى فرزند حسین کد نامزد 647
 180. آقای سید نوری عباسی مشهور به نوری فرزند میر اقا کد نامزد 648
 181. آقای حمید عبدالغفورپورکاشانی فرزند مجید کد نامزد 649
 182. آقای اسمعیل عبداللهی فرزند محمد کد نامزد 651
 183. آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد 654
 184. آقای فرشاد عرب مشهور به ابراهیم فرزند اله یار کد نامزد 656
 185. آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد 658
 186. آقای مسعود عزیزی فرزند ایت اله کد نامزد 659
 187. آقای بهروز عزیزی فرد فرزند ایوب کد نامزد 671
 188. آقای حامد عسکری فرزند حسن کد نامزد 672
 189. آقای علی عسگری جعفرآبادی فرزند محمد کد نامزد 674
 190. آقای جواد عصیان صیقلانی فرزند رضا کد نامزد 675
 191. آقای سیدامیرحسین علوی امندانی مشهور به مهندس علوی فرزند میر شمس کد نامزد 678
 192. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد 679
 193. آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سید مرتضى کد نامزد 681
 194. خانم اشرف علی پوردهشال فرزند محمد حسین کد نامزد 682
 195. آقای محمدحسن علی پورکسبخی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 684
 196. آقای عباس علیجانی فرزند رجب کد نامزد 685
 197. آقای عباس علیزاده سروندی فرزند محمد تقى کد نامزد 686
 198. آقای بهروز علی نژاد فرزند اسمعیل کد نامزد 687
 199. آقای افشین عموزاده لیچائی فرزند شعبان کد نامزد 689
 200. آقای مهدی عینی خسمخی فرزند محمدولى کد نامزد 691
 201. آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی مشهور به على فرزند شیرعلی کد نامزد 692
 202. آقای محمد غلام زاده فرزند حسن کد نامزد 694
 203. خانم فاطمه غمگسارصالح فرزند مهرداد کد نامزد 695
 204. خانم سیده کبری فاضلی امندانی مشهور به شیوا فرزند سیدعباس کد نامزد 696
 205. آقای رضا فرازمندفر فرزند محمد حسن کد نامزد 697
 206. آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز کد نامزد 698
 207. آقای میلاد فرخ فرزند ابراهیم کد نامزد 712
 208. آقای خسرو فرخی رشته رودی فرزند اکبر کد نامزد 714
 209. خانم لادن فرزام فر فرزند احمد على کد نامزد 715
 210. آقای مرتضی فرهمندآزموده مشهور به سینا فرزند محمد على کد نامزد 716
 211. خانم زینب فلک دوست فرزند امیر کد نامزد 717
 212. آقای مرتضی فیض زاده نفوتی مشهور به حمید فرزند مظفر کد نامزد 718
 213. آقای سیدعلی قائمی فرزند سیدشکور کد نامزد 719
 214. آقای علیرضا قانع صومعه سرائی مشهور به على قانع فرزند یوسفعلی کد نامزد 721
 215. آقای کیهان قدیرزاده مشهور به قدیر نژاد فرزند عزت اله کد نامزد 724
 216. آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد 726
 217. آقای قربان قربانی خداشهری فرزند رمضان على کد نامزد 727
 218. آقای مرتضی قربانی زاده قاضیانی مشهور به قربان زاده فرزند محمدحسین کد نامزد 728
 219. آقای رضا قره ویلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 729
 220. آقای رسول قلی زاده برندق فرزند ولى الله کد نامزد 741
 221. آقای داود قوی پنجه پیشخانی فرزند عطاب اله کد نامزد 742
 222. آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد 745
 223. آقای محمدرضا کاظمی زاده گرفمی مشهور به سعید کاظمى فرزند یوسف کد نامزد 747
 224. آقای فرزین کاظمی نوری فرزند فریبرز کد نامزد 748
 225. آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد 749
 226. آقای سیدجلال کریمی سلیماندارابی فرزند سیدجعفر کد نامزد 751
 227. آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد 752
 228. آقای سامان کشاورزمیرمحله فرزند غفار کد نامزد 754
 229. آقای سینا کشتکار فرزند على کد نامزد 756
 230. خانم اعظم کشت کارلنگرودی فرزند علی کد نامزد 757
 231. آقای فرزین کمائی فرزند فریدون کد نامزد 758
 232. آقای پرویز کهن سال فرزند على اصغر کد نامزد 759
 233. آقای محمد کهنسال نودهی فرزند محسن کد نامزد 761
 234. آقای سیامک کوچکی فرزند عباس کد نامزد 762
 235. آقای روح اله گازر فرزند اسمعیل کد نامزد 765
 236. آقای بهنام گل پریزاده فرزند رمضانعلى کد نامزد 767
 237. آقای احمد گلی پوربارکوسرائی فرزند نظر على کد نامزد 768
 238. خانم خدیجه گلین مقدم فرزند رحیم کد نامزد 769
 239. آقای امیدرضا گیاهی فرزند على اکبر کد نامزد 781
 240. آقای محمد لاجوردی جوبنی فرزند ظهیر کد نامزد 782
 241. آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد 784
 242. آقای حسین لطیفی فرزند شمس على کد نامزد 785
 243. آقای محمدرسول لطیفی مشهور به فرهاد فرزند اسماعیل کد نامزد 786
 244. آقای مهدی مایه مشهور به کامبیز فرزند قاسم کد نامزد 789
 245. آقای حسین متقی شاه خالی فرزند ابراهیم کد نامزد 791
 246. آقای داراب مجد فرزند حسن کد نامزد 792
 247. خانم نرجس خاتون مجیدی فرزند غلامحسین کد نامزد 794
 248. آقای ابراهیم محبی چلمه سرا فرزند اسمعیل کد نامزد 795
 249. آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سید محمد کد نامزد 796
 250. آقای صابر محمدپور فرزند محمد رضا کد نامزد 797
 251. آقای حسین محمدپورپشتهانی فرزند فرخ اله کد نامزد 798
 252. آقای احمد محمدپوردورودخانی فرزند ایرج کد نامزد 812
 253. خانم زینب محمددوست چهارده فرزند محمدعلى کد نامزد 814
 254. آقای سیدسهند محمدی ضیابری فرزند سید سهند کد نامزد 816
 255. خانم زهرا محمدی کجیدی فرزند محمد ولى کد نامزد 817
 256. آقای افشین محمدی مقدم مشهور به حجت فرزند حسین کد نامزد 818
 257. آقای ابراهیم محمدی مقدم گورابی مشهور به مصطفى فرزند حسین کد نامزد 819
 258. آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد 821
 259. آقای سیدیوسف مرتضوی خطیبانی فرزند سید اشرف کد نامزد 824
 260. آقای حمیدرضا مزدگیرروزانه فرزند اصغر کد نامزد 825
 261. آقای داود معصومی پورطالکوئی فرزند محمد کد نامزد 826
 262. آقای عیسی مقدادی فرزند محمد کد نامزد 827
 263. آقای سینا مقدادی کاسانی مشهور به - فرزند علی اکبر کد نامزد 828
 264. آقای غلامرضا مقدسی فرزند ابراهیم کد نامزد 829
 265. آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد 841
 266. آقای علی اصغر مکرم رفتاری فرزند على اکبر مکرم رفتاری کد نامزد 842
 267. آقای احمد ملک فرنود فرزند قدرت اله کد نامزد 845
 268. آقای مهدی ملکی راد مشهور به مهندس مهدی فرزند ارسلان کد نامزد 846
 269. آقای مجید منادی اسلامی مشهور به آرمین فرزند احمد کد نامزد 847
 270. آقای امین مهاجری مشهور به حسام فرزند حسن کد نامزد 848
 271. آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی فرزند سید حسن کد نامزد 851
 272. آقای حمیدرضا مهربخش فرزند احمد کد نامزد 852
 273. آقای سلمان موحدخواه فرزند محمود کد نامزد 854
 274. خانم فاطمه مودب نیا فرزند اسماعیل کد نامزد 856
 275. آقای سیدسعید موذنی محمدی مشهور به محمدی فرزند میرنوراحمد کد نامزد 857
 276. آقای سیدرضا موسوی روزان مشهور به موسوی - روزان فرزند سیدابراهیم کد نامزد 858
 277. آقای سیدرضا موسوی لاکانی فرزند سیداحمد کد نامزد 859
 278. آقای سیدحمزه موسوی نخودچری مشهور به سیدحمزه---موسوی فرزند سیداسمعیل کد نامزد 861
 279. آقای حسین میربلوک لیچائی فرزند حسن کد نامزد 862
 280. خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی فرزند میر یحیى کد نامزد 864
 281. آقای موسی ناصح نصیحت گو فرزند روح اله کد نامزد 867
 282. آقای محمد ندائی فرزند غلامحسین کد نامزد 868
 283. آقای پیروز ندیم قاضیانی فرزند محمود کد نامزد 869
 284. آقای اشکان نصیری فرزند التفات کد نامزد 871
 285. آقای حجت اله نصیری پیشوری فرزند حشمت اله کد نامزد 872
 286. آقای محمدتقی نظری مشهور به حمید فرزند سهراب علی کد نامزد 874
 287. آقای ابراهیم نگارستان بیجاری فرزند محمدصادق کد نامزد 876
 288. آقای اسفند نوپور فرزند رحیم کد نامزد 879
 289. آقای محمد نوری فرزند رضاقلى کد نامزد 891
 290. آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا نوری و نوری فرزند محمد کد نامزد 892
 291. آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد 895
 292. آقای مظفر نیکومنش فرزند غلامعلى کد نامزد 897
 293. آقای نقی هدایتی فرزند على اصغر کد نامزد 898
 294. آقای اکبر هدایتی نیک نژادرشتی فرزند حسن کد نامزد 912
 295. آقای حجت هرمزان فرزند هادی کد نامزد 914
 296. آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد 915
 297. آقای محمدحسین واثق کارگرنیا فرزند محمد على کد نامزد 917
 298. آقای ابوالحسن وارسته بهدانی فرزند محمد کد نامزد 918
 299. آقای غلامرضا وطنخواه کلورزی فرزند مراد کد نامزد 925
 300. آقای عماد ولی زاده فرزند عین اله کد نامزد 926
 301. آقای علی یوسفی نژاد فرزند ناز على کد نامزد 929

توجه :

1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 11 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 11 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت