پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران/شیرین کریمی: دهمین کنفرانس بین المللی "اقتصاد، مدیریت و حسابداری" با حضور بیش از 350 نفر از اندیشمندان بین المللی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صبح چهارشنبه 20 اردیبهشت در سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد. به گفته امیر تیموری رئیس این کنفرانس بین المللی اهداف برگزاری کنفرانس اقتصاد، مدیریت و حسابداری ارائه آخرین نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده محققین و متخصصین علم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهره گیری از نتایج و دستاوردهای علمی کنفرانس در حوزه های اجرایی، زمینه سازی جهت تبادل نظر تعامل فعالان با بخش های دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی، ایجاد شرایط مناسب برای ارائه ایده های نوین، تجارب کاربردی و مدیری دانش بود. 300مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده بود که از این تعداد، 120مقاله پذیرفته شد که 60 مقاله به صورت سخنرانی و 10 مقاله به صورت پوستر در این کنفرانس ارائه شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code