| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
نگاه ایران: فرماندار ماسال، از تایید نهایی 42 نفر از کاندیداهای شوراهای شهر ماسال و شاندرمن خبر داد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماسال، محمود قاسم نژاد عصر امروز با بیان اینکه 25 نفر از این کاندیداها در حوزه ی شهر ماسال و 17 نفر در حوزه ی شهر شاندرمن هستند، افزود: این کاندیداها از ساعت 24 امشب (20 اردیبهشت) می توانند فعالیت های تبلیغاتی خود را در سطح حوزه انتخابیه ی خود در چارچوب قوانین ابلاغی تبلیغات کاندیداهای شواری شهر آغاز نمایند. وی  ادامه داد: انجام فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رای مجاز خواهد بود و در صورتی که هر یک از کاندیداها تمایل به سخنرانی تبلیغاتی در سطح شهر داشته باشند می توانند درخوارست رسمی خود را به همراه زمان پیشنهادی خود به فرمانداری اعلام نمایند. فرماندار ماسال اسامی نهایی کاندیداهای شوراهای اسلامی ماسال و شاندرمن را به شرح ذیل اعلام کرد: کاندیداهای شورای اسلامی شهر ماسال: 1- آقای علیرضا احمدی 2- آقای شاهین استوار 3- آقای مهدی جمالی فرد 4- آقای بابک جوادی 5- خانم معصومه چراغی لوحه سرا 6- آقای نادر حبیبی 7- آقای مجتبی حیدری 8- سید شهروز رضوی 9- آقای ابراهیم رمضانی 10- آقای مجید زارع چلمه سرا 11- آقای سید داود شفیع پور کلوری 12- آقای حافظ شیرازی خانقاء 13- آقای مرتضی عاشوری 14- آقای علیرضا عباسی درخانه 15- آقای کریم علی پور 16- آقای بهمن فتحی 17- آقای نبی اله فرجی درخانه 18- آقای حسین قاسمی طاسکوه 19- آقای محمد کاظمی طاسکوه 20- آقای وحید کدیور میله سرا 21-آقای هادی محمدی 22- آقای حاجب نجفی چسلی 23- آقای مصطفی نظری مهدیخانمحله 24- آقای میکائیل وثاقی 25- خانم سامره یعقوبی مرکیه کاندیداهای شورای اسلامی شهر بازارجمعه(شاندرمن) 1- آقای فرخ احمدی سیاهمرد 2- آقای سید سجاد ایرانی 3- آقای حجت الله باباپور سیاهمرد 4- آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه 5- آقای ناصر بشردوست سیاهمرد 6- آقای قتل زاد پیرنیا 7- آقای روان بخش جمالی چپه زادی 8- آقای سید مرتضی جوادی پشتیر 9- آقای فردین رحمانی 10- آقای قهرمان شعبان پور سیاهمرد 11- آقای بی‍ژن شعبانی چاله سرائی 12-  آقای سید محمدباقر شفیعی شالکه 13-آقای مرتضی شهبازی چپه زاد 14- آقای فخرالدین شیرین نیا 15- آقای پیمان طهماسبی کلور  16- آقای فرهاد کوهساری چاله سرائی 17- آقای بهمن محمدی نیلاش
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code