| دوشنبه، 07 آذر 1401
آغاز تغییرات در شهرداری کلانشهر رشت:
       کد خبر: 1113
نگاه ایران:  ابلاغ ماموریت محمد کامران زاده فومنی معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر رشت لغو گردید. کامران زاده رئیس اداره برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن در راه و شهرسازی گیلان بود که در زمان سرپرستی کریم سرپرست بر شهرداری رشت به این سازمان منتقل شده بود. انتصابی که با شائبه های زیادی نیز همراه بود. کامران زاده در دوره کوتاه تصدی معاونت عمرانی خود با انتقادات زیادی از جانب رسانه ها و افکار عمومی به دلیل عملکرد ضعیف این حوزه شهرداری روبرو بود، گفته می شود این تصمیم محمدعلی ثابت قدم در راستای سخنان او در جمع مدیران شهرداری در روز معارفه به عنوان شهردار رشت مبنی بر توجه به مقوله توسعه درون زا و استفاده بیشتر از نیروهای جوان، کاربلد و درون سازمانی در امور شهرداری کلانشهر رشت است . گفتنی است محمد صادق رسولیان به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code