یکشنبه، 30 شهریور 1399 | 2020 Sunday 20 ,September  
نگاه ایران:پس از آنکه ابراهیم رئیسی به انتقادهای صریح روحانی از دولت سابق اعتراض کرد، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در پاسخی صریح خطاب به وی نوشت که حضور پرشمار عوامل و اعضای دولت سابق و مخالفان اصلی برجام در ستاد رئیسی جای تردیدی در همسویی کاندیدای اصولگرا با دولت سابق باقی نمی گذارد متن یادداشت حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در پی می آید: زمانی که وزرای سال های ٨٤-٩٢ که نابودی کشور رارقم زده اند، در دولت «کار و کرامت» جمع شده اند، یعنی شما پیرو آن مسیر و مسئول تداوم آن اقدامات هستید. زمانی که تمام دشمنان اصلی برجام، مسئولان ستاد و برنامه ریزان شما هستند، یعنی شما هیچ تعهدی به برجام نخواهید داشت وآن را پاره خواهیدکرد؛ زمانی که تمام اقدامات تان نشان می دهد که همه کارهای آن دولت را با عوام گرایی و جنگ فقروغنی دوباره انجام می دهید، یعنی راهتان یکی است؛ مسئله بینش، روش، و راه است؛ باید صادقانه با مردم سخن گفت، نعل وارونه پاسخ نمی دهد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code