| پنجشنبه، 29 مهر 1400
تنها یک واحد زغال گیری در تالش مجوز دارد
       کد خبر: 11077
نگاه ایران/طا ها عبداللهی: تهیه چوب و فراورده هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به آن اختصاص دارد از جمله راه های ابتدایی برای تامین انرژی و گرما درمیان بشر بوده که با وجود استفاده از سایر منابع تا به امروز تولید شده و هواداران خود را دارد. زغال چوب از جمله روش هایی است که انسان با تهیه آن سوخت مورد نیاز و نسبتا مطمئنی را در زمان هایی که دسترسی به چوب کمتر امکان پذیر است فراهم می کند. جنگل های کشور که عمدتا در زاگرس و البرز واقع شده و کوره های زغال گیری از جمله تهدیدات این ثروت ملی محسوب می شود. تهیه زغال چوب از جمله مشاغلی است که در روستاهای حاشیه جنگل به عنوان کسب و کار مطرح است. نبود درآمد و اشتغال، عدم آگاهی از پیامد ها، دوری از منابع تامین انرژی پایدار، عدم آموزش، عدم رسیدگی به خانوارهای جنگل نشین و حاشیه آن از جمله علت هایی هستند که باعث شده این گونه مناطق همچنان خبرساز باشند. IMG_8338 کوروش حیدرنژاد رییس اداره محیط زیست شهرستان تالش در گفتگو با نگاه ایران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۸ مورد از کوره های سنتی غیرمجاز کشف و تخریب شده است. وی دراین زمینه اعلام کرد:پی سرای جوکندان در بخش مرکزی و اوله کری بخش اسالم که از روستاهای حاشیه جنگل در این شهرستان، بیشترین موارد کارگاههای غیر مجاز را به خود اختصاص داده است. این مقام دولتی با اشاره به تهیه غیر قانونی چوب (قاچاق) توسط صاحبان این کوره ها از طریق قطع درختان و شاخه های آن ها گفت: صدمات وارد شده از طریق تولید گازهای سمی منجر به آلودگی هوا و بیمارهای تنفسی در مناطق مسکونی می شود. وی رعایت فاصله مجاز را از جمله راهکارهای جلوگیری از این صدمات برشمرد. حیدرنژاد همچنین خواستار جایگزینی سوخت های فسیلی و عدم خرید زغال های فاقد برند از سوی استفاده کنندگان شد. رییس اداره محیط زیست شهرستان تالش در پاسخ به نگاه ایران در زمینه ایجاد واحد های مجاز گفت: تنها ۱ واحد زغال گیری اقدام به اخذ مجوز کرده که به جای استفاده از منابع جنگلی ضایعات چوب بری های منطقه و مصنوعات چوبی را تبدیل به زغال چوب می کند که هنوز به مرحله صنعتی شدن تولید نرسیده ولی ضوابط مورد نیاز را رعایت می نماید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code