| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در دیداری که با کاردار انگلیس در ساختمان قدیمی شهرداری رشت داشت، اظهار داشت: از نظر شرایط آب و هوایی انگلیس شباهت بسیاری با رشت دارد بنابراین با توجه به شباهت های مورد نظر می توان برای انجام مبادلات اقتصادی، فرهنگی و غیره با یکی از شهرهای نزدیک به رشت و انگلیس از لحاظ فرهنگی تفاهم نامه خواهر خواندگی امضا شود. اینکه کدام شهر انگلستان می تواند به عنوان خواهرخوانده رشت معرفی شود نکته ای بود که شهردار رشت برای آن مصداقی معرفی نکرد، اما اگر بخواهیم بر اساس سخن شهردار شباهت شهر رشت را از لحاظ جغرافیایی با شهرهای انگلیس بسنجیم، آن گاه باید ببینیم کدام شهر انگلستان به شهر باران ایران نزدیک است. در بریتانیا از نظر لقب، شهر منچس تر به عنوان شهر باران شناخته می شود، شهری که به خاطر حضور دو تیم مطرح فوتبال در این شهر برای همه نامی آشنا است و البته بارش مداوم باران هم بر شهرت و تمایز این شهر افزوده است. منچس تر در حالی به این لقب شناخته می شود که به مانند شهر رشت پرباران ترین شهر کشور خودش محسوب نمی شود. طبق آمار و ارقام در بین ده شهر پرباران بریتانیااز سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰، کاردیف ولز با میانگین ۱۱۵. ۱۹سانتی متر بارش سالانه پر باران ترین شهر بریتانیا معرفی شده است و گلاسکوی اسکاتلند و شهر پرستون انگلیس در رده های بعدی قرار دارند و منچس تر هشتمین شهر پرباران بریتانیا محسوب می شود. در زیر ده شهر اول بارانی بریتانیا با میانگین سالیانه بارش را مشاهده می نمائید. ۱. کاردیف ولز ۱۱۵. ۱۹ سانتی متر ۲. گلاسکوی اسکاتلند ۱۱۲. ۴۲ سانتی متر ۳. پرستون ۱۰۳. ۷۴ سانتی متر ۴. هادرسفیلد ۱۰۲. ۸۴ سانتی متر ۵. پلیموث ۱۰۰. ۷۴ سانتی متر ۶. بلکپول ۸۸. ۲۷ سانتی متر ۷. کارلایل ۸۷. ۲۱ سانتی متر ۸. منچس تر ۸۶. ۷۱ سانتی متر ۹. گلوچس تر ۸۴. ۳۴ سانتی متر ۱۰. لیورپول ۸۳. ۶۶ سانتی متر ilq7nxx15tyr1an2yu5n (1) اکثر شهرهای باران خیز انگلیس در منطقه غرب کشور و به ویژه در شمال غرب انگلستان واقع شده اند. البته طبق این آمار هیچ شهری از بریتانیا به اندازه رشت شاهد باران نبوده که میانگین ۱۳۵. ۹ سانتی متر بارش سالیانه را به نام خود ثبت کرده است. این را باید توجه داشت که معیار خواهر خواندگی تنها به شباهت های جغرافیایی مربوط نمی باشد و عوامل دیگری را نیز در بر می گیرد. به طور مثال دو شهر پلیموث و لیورپول برخلاف رشت از شهرهای بندری محسوب می شوند و بعضی شهر ها هم از جهت توسعه شهری فاصله زیادی را با رشت به وجود آورده اند و کمترین قرابت را به شهر شمالی ایران احساس می کنند. البته پیشنهادثابت قدم فعلا تنها در حد یک درخواست همکاری و ایجاد تعامل بهتر عنوان شده و هنوز رنگ و بوئی از نزدیکی را نیز مشاهده نمی کند و برای تحقق آن نباید به مناسبات سیاسی دو کشور هم بی توجه بود. بنابراین باید دید که پیشنهاد شهردار جوان رشت تا چه حد در مناسبات پر فراز و نشیب ایران و انگلستان تاثیرگذار خواهد بود یا اینکه در حد یک پیشنهاد دوستانه و غیر جدی از خاطره ها محو می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code