| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال سنگ آزادشهر خارج شد. رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان در گفت وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین اخبار مصدومان معدن ذغال سنگ آزادشهر، اظهار داشت: این حادثه تاکنون ٦٩ مصدوم داشته و لحظات گذشته ٢١ جنازه از معدن خارج شده است. رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان با اشاره به اینکه گمانه زنی های بسیاری در مورد 21 جنازه پیداشده در معدن ذغال سنگ آزادشهر مطرح است افزود: برخی معتقدند تعدادی از این جنازه ها مربوط به معدن کارانی است که برای کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند و این آمار مجزا از 32 معدن کار محبوس شده در معدن است. رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان با اشاره به اینکه هم اکنون 600 متر از معدن پاکسازی شده و در حال حفر معدن تا 1500 متر هستند، گفت: هنوز وزیر صنعت و وزیر کار در محل حادثه حاضر نشده اند. البته براساس اخبار گفته می شود که آنها تا نیم ساعت دیگر به محل حادثه می رسند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code