| سه شنبه، 07 تیر 1401
رای کمیته انضباطی در خصوص بازی نیمه تمام شهرداری کاشان و داماش گیلان صادر شد؛
       کد خبر: 110403
نگاه ایران : کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود در خصوص دیدار نیمه تمام شهرداری کاشان و داماش گیلان را اعلام کرد.
به گزارش وارش اسپرت کمیته انضباطی رای خود را برای دیدار شهرداری کاشان و داماش گیلان اعلام کرد و طبق روال گذشته داماش گیلان نقره داغ شد! جریمه ۷ میلیون تومانی و محرومیت از حضور هواداران در دو دیدار خانگی داماش و همچنین ادامه بازی ۳ بر صفر از دقیقه ۵۵ که بازی قطع شده است از جمله آرایی است که در خصوص دیدار فوق الذکر بر ضرر داماشی ها اعلام شده است.
در بند یک این حکم ذکر شده که شروع تخلفات از ناحیه تماشاگران تیم میزبان (شهرداری کاشان) بوده که پیش از آغاز دیدار شروع به فحاشی به تیم داماش با الفاظ رکیک و پرتاب اشیاء مختلف نموده اند. این تیم به یک جلسه محرومیت از حضور هواداران خود در دیدار خانگی و پرداخت جریمه نقدی ۷ میلیون تومانی محکوم گردیده است. در بند ۲ این حکم آمده است که تماشاگران تیم داماش تخلفاتی از قبیل فحاشی و تخریب صندلی و پرتاب به سوی تماشاگران تیم میزبان داشته اند و با توجه به سوابق قبلی محکوم به برگزاری ۲ دیدار خانگی بدون حضور تماشاگران و پرداخت جریمه نقدی ۷ میلیون تومانی شده اند. در بند ۳ این حکم در مورد تعیین تکلیف این دیدار نیمه تمام آمده است که اگرچه داور در گزارش خود علت را عدم وجود امنیت از طرف هواداران منتسب به تیم داماش قید نموده، اما با وجود فحاشی هواداران دو تیم و وجود درگیری در جایگاه تماشاگران هر دو تیم، شدت این تخلفات در حدی نبوده است که منجر به توقف و نیمه تمام ماندن مسابقه شود و رفتار داور چهارم شبهه برانگیز می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و به استناد ماده ۲۲ آئین نامه انضباطی، حکم به ادامه بخش باقیمانده مسابقه مورد نظر از دقیقه ای که نیمه دوم قطع شد و با حفظ آثار و نتایج قبل از آن، بدون حضور تماشاگران هر دو تیم صادر می نماید. در مورد تخلفات داوران مسابقه، بال اخص داور چهارم آقای حبیب بیگلر، مراتب به انضمام فیلم های ارسالی به کمیته محترم اخلاق ارسال گردید. رأی صادره در مهلت مقرر و با رعایت مقررات قابل تجدید نظرخواهی در کمیته محترم استیناف است.  

photo_2017-05-03_17-19-51

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code