| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران: محمدرضا پارسی، مدیرکل بهزیستی گیلان امروز (چهارشنبه 13 اریبهشت) با اشاره به اینکه بهزیستی و رفاه اجتماعی در وزارت تعاون توجه زیادی به ارتقاء فرهنگی جامعه دارد، افزود: سازمان بهزیستی بر اساس وظایف تعریف شده در قانون علاوه بر ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای و اجتماعی هم در بحث آسیب های اجتماعی، فعالیت دارد که بر این اساس کل جامعه، مخاطب ما هستند. او ادامه داد: در حال حاضر بیش از 400 مهد کودک بین 13 تا 16 هزار کودک را تحت پوشش قرار می دهد. مدیرکل بهزیستی گیلان اظهار داشت: برای آنکه بتوانیم زندگی را برای نسل های آینده دلپذیر و مناسب ایجاد کنیم باید برای کودکان برنامه ریزی نمائیم و با بهره گیری از بیش از 70 سمن مرتبط با بهزیستی و ایجاد همدلی و همکاری با سمن های محیط زیستی این ارتباط را محکمتر کنیم و انسجام بخشیم. وی در پایان افزود: آموزش های لازم از سوی محیط زیست برای کارشناسان بهزیستی برای کاهش و مدیریت پسماند در روستاها انجام شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code