| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: 197 کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته منجمد در رستوران های رودبار کشف شد. دکتر هومن مهدویان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رودبار گفت:براساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور انجماد مرغ بسته بندی شده گرم ممنوع بوده و در صورت نیاز به نگهداری طولانی مدت باید مرغ بسته بندی منجمد با شرایط مناسب نگهداری 18- درجه در رستورانها تهیه و نگهداری شود. وی افزود: بر همین اساس مقدار 197 کیلوگرم مرغ روز تاریخ گذشته منجمد در طی بازرسی به عمل آمده از رستورانهای شهرستان رودبار در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری کشف و معدوم سازی شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code