| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد:نخستین نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان زینتی در هتل بزرگ رامسر و نمایشگاه گل و گیاه نیز در محل مجتمع مروارید سبز از 11اردیبهشت آغازشده است . 100 شرکت کننده داخلی به همراه  مهمان خارجی از قاره های آسیا، اروپا و آمریکا ازجمله آمریکا، روسیه، آلمان ایتالیا ،بلژیک، استرالیا، تایلند ،ژاپن و چین در این همایش علمی شرکت کرده اند. محورهای برگزاری این همایش گیاهان زینتی مقاوم به خشکی، تنوع زیستی و منابع ژنتیکی، محافظت و پایداری اکولوژیکی، ژرم پلاسم و اصلاح کلاسیک، راهبردهای اصلاح پیشرفته، فیزیولوژی گلدهی و کاشت، طراحی فضای سبز شهری و همچنین اهلی کردن گیاهان زینتی وحشی است. صنعت گل و گیاه سالانه 250 میلیارد دلار در جهان آوری ارز دارد . سهم ایران با دارا بودن 5 هزار هکتار سطح زیر کشت 40 میلیون دلار ارزآوری برآورد شده است. این در حالی است که ظرفیت صادرات گل و گیاهان زینتی در کشور بیش از یک میلیارد دلار است . این همایش تا چهاردهم اردیبهشت ماه در هتل رامسر پابرجا است.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code