| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی:   جلسه انتخاب کمیسیون های شورای شهر رشت بعد از چند بار تعویق عصر امروز یکشنبه در ساختمان حاج خلیل رفیع رشت برگزار شد. (گزارش این جلسه: از بدون کمیسیون ماندن کاظمی تا درخواست برای کمک به داماش و انتخاب روز رشت) DSC_6266_Copy1 DSC_6269_Copy1 DSC_6272_Copy1 DSC_6280_Copy1 DSC_6285_Copy1   DSC_6291_Copy1 DSC_6293_Copy1 DSC_6296_Copy1 DSC_6300_Copy1 DSC_6303_Copy1 DSC_6304_Copy1 DSC_6318_Copy2 DSC_6319_Copy1 DSC_6326_Copy1 DSC_6331_Copy1 DSC_6333_Copy1 DSC_6335_Copy1 DSC_6337_Copy1 DSC_6340_Copy1 DSC_6347_Copy1 DSC_6349_Copy1 DSC_6363_Copy1 DSC_6390_Copy1 DSC_6398_Copy1 DSC_6412_Copy1 شورا

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code