| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صاحب عضو جدیدی شد. بعد از برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی رضا جاودانی گزارشگر و مجری تلویزیون به عنوان عضو جدید به این کمیته اضافه شد تا از این پس در کنار سایر اعضا به پرونده های حقوقی و انضباطی رسیدگی کند. رضا جاودانی که در رشته حقوق تحصیل کرده و مدارک عالی گرفته به پیشنهاد حسن زاده رئیس کمیته انضباطی و موافقت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان عضو جدید این کمیته از این پس در آرا انضباطی نقش خواهد داشت . گزارشگر و مجری برنامه های ورزشی سیما با این حکم جانشین مرحوم عنایت ا.. دهمیانی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد تا با توجه به تحصیلات و فعالیت در رشته حقوق بتواند به رشد و اعتلای کمیته انضباطی کمک کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code