| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/گروه سیاسی: با حکم علیرضا سحرخیز رئیس حزب ندای ایرانیان گیلان، نسیم محمدپور به سمت رئیس کمیته زنان حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان منصوب شد. در حکم سحرخیز خطاب به محمدپور آمده است: نظر به شایستگی و تجربه حضرت عالی و لزوم توجه به نقش خطیر بانوان در فرآیند رفتار حزبی کارآمد، بدین وسیله جنابعالی را به سمت ریاست کمیته زنان حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان منصوب نموده. موفقیت روزافزون شمارا از درگاه احد یکتا مسئلت دارم. امیدوارم در راستای توسعه و بالندگی حزب در این بخش کوشا و موفق باشید
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code