| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران رئیس ستاد جهانگیری شد. گفته شده است که این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخایات ریاست جمهوری برای پیشبرد کارهای اداری خود باید فردی را به عنوان رئیس ستاد جهت انجام امور تشریفاتی معرفی می کرد ؛ اما هنوز تصمیمی برای ایجاد ستاد انتخاباتی ندارد. در همین رابطه مرعشی گفته است که انتخاب او به عنوان رئیس ستاد روحانی تنها به جا آوردن تشریفات قانونی است و تغییری در تصمیم اولیه جهانگیری مبنی بر ادامه حضور در انتخابات ایجاد نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code