| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران: عضو کمیسیون شوراهای مجلس معتقد است مراجع چهار گانه حق اظهار نظر در خصوص رد یا تایید افراد و هیات نظارت بعد از تایید افراد در هیات اجرایی حق رد آن ها را ندارند. عبدالرضا هاشم زایی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: قانون مرجع بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات را مشخص کرده، در انتخابات شوراها نیز مرجع اولیه تشخیص صلاحیت کاندیداها هیات های اجرائی است که از معتمدین و برخی مسئولان محلی تشکیل می شود. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطابق قانون وزارت کشور باید از مراجع 4 گانه استعلام بگیرد، بیان کرد: اگر کاندیدا پرونده سوئی دارد این مراجع باید آن را اعلام کنند و نمی توانند راسا احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیدا را بیان کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مراجع 4 گانه تنها باید پرونده کاندیداها را اعلام کنند، ادامه داد: پس از اعلام مراجع 4 گانه، هیات های اجرائی پرونده را بررسی می کنند تا احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیدا را مشخص کنند، بعضا گفته می شود مراجع 4 گانه اعتراض دارند زیرا صلاحیت کاندیدایی را رد کرده اند ولی هیات اجرایی آن فرد را تایید کرده، در اینجا باید توجه داشت که حق رد یا تایید افراد با هیات های اجرایی است. هاشم زایی با بیان اینکه هیات های نظارت به پرونده افرادی که تایید شده اند را ندارد، متذکر شد: هیات های نظارت برای احقاق حق تشکیل شده اند تا به کسی ظلم نشود؛ اگر فردی رد صلاحیت شده و اعتراض کند، وزارت کشور حتما باید پرونده این فرد را در اختیار هیات نظارت قرار دهد. وی در خصوص ماده 48 قانون انتخابات شوراها که اعتبار نظر هیات های اجرایی را منوط به تایید هیات نظارت کرده است، افزود: هیات نظارت می تواند نظر هیات اجرایی را تایید کند و با توجه به این قانون نیز ورود هیات نظارت به پرونده افراد تایید شده ممکن نیست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code