| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران/ گروه اقتصادی: همایش گرامیداشت روز معمار، عصر شنبه 9 اردیبهشت با حضور اساتید و دانشجویان معماری و شهرسازی در تالار باران رشت برگزار شد. مهدی مایه نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران به عنوان مهمان ویزه این مراسم، مباحث خود را با اشاره به نگرفتن سهمیه معماران در سال 95 آغاز کرد. مایه گفت: دو جریان همیشه تصدی دولت را بر عهده می گیرند، طیف اول اعتقاد به رونق اقتصادی مصنوعی دارد که با تزریق پول نرخ تورم را چند برابر می کند و طیف دیگر می خواهد جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد که با جمع آوری نقدینگی منجر به رکود اقتصادی می شود. مایه ادامه داد: رکود چند سال است که گریبانگیر واحدهای صنفی شده است مصداق همین مساله اخیر است. او سه عامل مصرف کننده، تولید کننده و توزیع کننده را یک زنجیره نامید و آسیب به یکی از آنها را موچب آسیب همه این زنجیره دانست. او تأکید کرد: با توجه به اینکه معماران به طور مستقیم با بازار در ارتباط هستند و از بین 63 اتحادیه، 53 اتحادیه مستقیما با مهندسین معمار در ارتباط و تعامل هستند بنابراین این رکود برای معماران هم آسیب زا بوده است. مایه با اشاره به بخش مدیریت شهری و روند توسعه رشت گفت: برخی از حاضرین با تغییراتی که صورت گرفته است موافقند، ما هم موافقیم اما آیا زیرساخت های لازم توسعه برای این تغییرات آماده بود؟ او با اشاره به پیاده راه فرهنگی شهر رشت گفت: آیا این پیاده راه مورد قبول مهندسین است؟ او در سخنان انتقادی خود افرود: در خیابان 25 متری مسیر ویژه اتوبوس را بهره برداری کرده اند، کدام مهندس و معمار آن طرح را داده است یا تایید می کند؟ او در ادامه با تأکید بر ضعف های شورای شهر چهارم گفت: برخی اعضای شورا متخصص بودند اما داشتن تخصص کافی نیست. او ادامه داد: حلقه مفقوده این شورا با وجود تخصص، فقدان تعامل میان اعضا است. هویت بخشی به شهر صرفا کالبدی نیست سعید میرزایی، مدرس دانشگاه در این جلسه به واکاوی برخی اهداف و معیارهای توسعه پایدار شهری پرداخت. او با تأکید بر رشت به عنوان شهر انسان محور گفت: هویت بخشی به شهر صرفا کالبدی نبوده است و مسئله این است که مردم بتوانند در کالبدها هویت خود را تکرار کنند. میرزایی با تأکید بر هوشمندی برای انتخاب برند افزود: تلاش هایی برای برندسازی در رشت انجام شده اما هنوز خیلی خام است. او بین برند و تجسمی که در ذهن ایجاد می کند تفکیک قائل شد و ادامه داد: باید برای برند سازی از ظرفیت اهالی فرهنگ استفاده کرد. او همچنین مواردی نظیر تولید محتوای الکترونیکی با مشارکت مردم، نظام نقد تخصصی شهر، نظام معیاردهی و ارزیابی موفقیت طرح ها ،نظام سرمایه گذاری  و رسانه شهروندی و شهر محور را از لازمه های توسعه شهری پایدار معرفی کرد. ضرورت اعتماد به چهره های اقتصادی برای محیا شدن بستر فعالیت معماران آیت کاظم زاده، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی شهری در این نشست انسان، معماری و شهرسازی را سه عنصر توسعه نامید که ارتباط آنها ناگسستنی بوده است. کاظم زاده تصریح کرد: اعتماد کردن به چهره های اقتصادی برای محیا شدن بستر فعالیت معماران کار درستی است که در نتیجه آن اعتلای معماری و سپس اعتلای شهر رقم خواهد خورد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code