| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: با حکم سید احمد حسینی رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در گیلان شاهد وزیری به عنوان  رئیس کمیته تبلیغات، رسانه و  ارتباطات این ستاد  منصوب و حکم خود را دریافت کرد. گفتنی است شاهد وزیری کارشناس رسمی دادگستری ،فعال  سیاسی و رسانه ای ، عضو شورای حامیان تدبیر و امید گیلان و  مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code