| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران : رئیس فراکسیون امید با بیان این که عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی و حفظ انسجام، رویکرد اصلاحات در انتخابات 29 اردیبهشت است، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم هیچ گونه اختلاف ناشی از انتخاب افراد در لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان برای شوراهای شهر به انسجام جریان اصلاح طلب آسیب وارد کند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در نشست رییسان ستادهای استانی حزب ندای ایرانیان با بیان این که جریان اصلاحات از ابتدای دهه 90 با توجه به جمع بندی های حاصل از دهه 80 به رویکرد عقلانیت و خرد جمعی دست یافته است، حرکت ارزشمند این جریان در انتخابات سال 92 را نمودی از رویکرد عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی معرفی کرد. وی  بر اهمیت تداوم این حرکت تاکید کرد و گفت: گام دوم حرکت جریان اصلاحات در این مسیر با انتخابات مجلس در سال 94 برداشته شد و امروز پیروزی در انتخابات 96 و پس از آن آمادگی برای انتخابات مجلس در سال 98 ادامه حرکت آغاز شده است. هدف اصلی ما حفظ وحدت، انسجام و پیروی از خرد جمعی است عارف هم چنین انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری را مهم توصیف کرد و افزود: هر یک از این دو انتخابات بر دیگری تاثیرگذار خواهند بود. سال گذشته با وجود بعضی ضعف ها و کاستی ها با اتفاق آراء روحانی را گزینه مناسب کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کردیم. این انتخاب نشان دهنده دوری شورای عالی اصلاح طلبان از سهم خواهی است. رییس شورای  عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با اشاره به آراء اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای عالی اصلاح طلبان  با بررسی همه شرایط و عملکرد دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته معتقد است دولت توفیقات بسیاری داشته و بسترهایی نیز برای ادامه این مسیر آماده کرده است. وی هم چنین عملکرد سیاسی دولت در مدیریت استان ها و انتخاب بعضی مدیران را  یکی از انتقادات اصلی اصلاح طلبان به حسن روحانی دانست. عارف درباره رویکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر نیز گفت: هدف اصلی ما حفظ وحدت، انسجام و پیروی از خرد جمعی است. بی شک زمانی که مساله رقابت مطرح می شود اختلاف نظرها و شکاف هایی ایجاد می شود که با توسل به رویکرد تبعیت از خرد جمعی این اختلاف نظرها در نهایت برطرف خواهد شد. اصلاحات، جریانی ریشه دار در انقلاب رئیس فراکسیون امید با بیان این که جریان رقیب در مقطعی به دنبال آن بود که آخرین میخ را به تابوت اصلاحات بزنند، ولی موفق نشدند، تصریح کرد: وقتی جریان رقیب با انسجام اصلاح طلبان رو به رو شدند طبیعی است که اگر بتوانند آن را بر هم می زنند، به همین دلیل نباید اجازه دهیم هیچ گونه اختلاف ناشی از انتخاب افراد در لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان برای شوراهای شهر به انسجام به دست آمده موجود آسیب وارد کند. عارف ادامه داد: در تهران نزدیک به 200 نفر واجد شرایط حضور در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان در شورای شهر هستند. انتخاب 21 نفر از میان آنها را بسیار دشوار است. شورای عالی  سیاست گذاری به این نتیجه رسیده است که در تهران و مراکز استان ها به ارائه لیست های واحد بپردازد اما در سایر شهرستان ها و بخش ها به این موضوع ورود نکند. وی تاکید کرد: سابقه جریان اصلاحات به عنوان جریانی ریشه دار در انقلاب نشان داده است که اگر مدیریت صحیح انجام شود این جریان می تواند 70 درصد از مردم را بسیج کند. عارف هم چنین با اشاره به این که عملکرد دولت به خوبی بررسی شده و مطالبات شورای سیاست گذاری اصلاحات و فراکسیون امید از دولت مطرح شده است، از تعامل مثبت با ستادهای انتخاباتی روحانی در سراسر کشور خبر داد. رییس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هم چنین حزب ندای ایرانیان را برآمده از رویکرد عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی در جریان اصلاحات دانست و از رییسان ستادهای انتخاباتی این حزب در استان ها خواست با حفظ این رویکرد به تقویت مشارکت مردمی در انتخابات و به دست آمدن پیروزی قطعی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بپردازند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code